Valikko

Reilu kauppa on luotettava

Reiluun kauppa on luotettu ja arvostettu eettinen sertifiointi, jonka valvonnasta vastaa itsenäinen taho. 

Reilua kauppaa valvoo luotettava itsenäinen taho 

Reilussa kaupassa se, joka käy kauppaa, ei valvo itse itseään, vaan valvonta ja kaupankäynti on selvästi erotettu toisistaan. Valvonnalla tarkoitetaan sen varmistamista, että Reilun kaupan tiloilla ja työpaikoilla kehitysmaissa sekä koko matkan aina kuluttajaan asti toimitaan kriteerien mukaisesti.  

Reilun kaupan valvonnalle, josta vastaa FLO-CERT, on myönnetty ISO 17065 -standardi. Se on kansainvälinen takuu siitä, että valvonta on puolueetonta ja läpinäkyvää ja että kriteerien luominen ja niiden valvominen ovat eri tahojen käsissä. ISO 17065 on laatustandardi, jota valvoo maailman johtava standardoimisjärjestö ISO. Se annetaan osoituksena puolueettomasta ja läpinäkyvästä valvonnasta. Valvontaa tehdään säännöllisillä sekä pistotarkastuksina tehtävinä yllätysvierailuina tiloille ja yrityksiin. Niiden yhteydessä tehdään haastatteluita sekä käydään läpi kirjallista dokumentaatiota. 

Esimerkki: Näin valvonnasta vastaavan itsenäisen FLO-CERTin palkkaama tarkastaja valvoo Reilun kaupan lisien käyttöä kukkatilalla Keniassa.  Lisien käyttö on vain yksi sadoista asioista, jotka valvoja tarkastaa.  

  • Reilun kaupan lisien käytöstä vastaavaan työryhmän jäseniä haastatellaan. Työryhmän työsuunnitelma ja raportit lisien käytöstä käydään läpi.
  • Lisillä toteutettujen hankkeiden tarjouspyyntöjä, saatuja tarjouksia, kuitteja ja Reilun kaupan lisille perustetun pankkitilin tiliotetta verrataan toisiinsa. 
  • Tarkastaja arvioi myös tarjouksien ja ostettujen materiaalien hintojen oikeellisuuden. Hän tuntee paikallisen hintatason ja osaa siis arvioida, paljonko esimerkiksi rakennuksiin käytetyn sementin, peltikaton tai rakennusmiehen työn tulisi maksaa. 
  • Reilun kaupan lisillä toteutettuja hankkeita tarkastetaan vierailemalla satunnaisesti valittujen hankkeiden toteutuspaikalla (esim. rakennukset, joita hankkeilla on rakennettu). 
  • Tulevien hankkeiden osalta valvoja vertailee työsuunnitelmaa ja sille laadittua budjettia, tarkastaa tarjouspyynnöt ja tarjoukset sekä vierailee työmaalla, jos jotain jo rakennetaan. Valvoja haastattelee myös työntekijöitä tarkastaakseen, että heitä on konsultoitu. 
  • Reilun kaupan lisien maksamista valvotaan seuraamalla lisille perustetun pankkitilin rahaliikennettä tiliotteista. Nostoja verrataan kuitteihin ja budjettiin. Jos tili on paikallisessa valuutassa, myös käytettyjen valuuttakurssien oikeellisuus tarkastetaan. Lisien käytöstä päättävän työryhmän jäseniä haastatellaan, jotta tiedetään, tietävätkö työryhmän jäsenet taloustilanteen.

Reilu kauppa on läpinäkyvää 

Reilu kauppa on erittäin läpinäkyvä järjestelmä. Muun muassa tuotekohtaisesti määriteltyjen Reilun kaupan takuuhinnan ja Reilun kaupan lisän suuruus on verkkosivuilla kaikkien nähtävissä. 

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications