Valikko

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Reilu kauppa ry ylläpitää asiakasrekisteriä seuraavassa osoitteessa:

Reilu kauppa ry
Kuortaneenkatu 1
00520 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Toimistomme sähköpostista reilukauppa(at)reilukauppa.fi vastataan asiakasrekisteriä koskeviin kysymyksiin.

Rekisterin nimi

Reilu kauppa ry käyttää ohjelmistoa Vineyard asiakasrekisterin ylläpitoon. Uutiskirjeiden tilaajien tietoja ylläpidetään samassa palvelussa. Rekisterit on nimetty asiakassuhteen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Reilu kauppa ry:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Reilu kauppa ry:n toimintaan liittyviin tarkoituksiin. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Yrityksen yhteystietoja
Yhteyshenkilöiden yhteystiedot (nimi, asema, organisaatio)
Tunnistustiedot (asiakasnumero)
Asiakassuhdetiedot (esim. sovitut asiat, sähköpostikeskustelut)
Asiakassuhteen päättymistiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä Asiakkaalta kerättävät tiedot. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. B2B asioinnissa tietojen jakaminen kansainväliselle Fairtrade organisaatiolle on mainittu erikseen allekirjoitetuissa lisenssinhaltijasopimuksissa.

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle ellei tieto ole erillisissä lisenssinhaltijasopimuksissa sovittua.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriin ei ole pääsyä julkisten verkkojen kautta. Tietoverkot ja laitteistot on suojattu asianmukaisesti.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications