Valikko

Dominikaaninen tasavalta

Banaanityöntekijöiden työehtosopimusneuvottelukykyjen tukeminen

Vuodet: 2015-2017

Kumppanit: Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC)

Reilun kauppa ry aloittaa pilottihankkeen Dominikaanisen tasavallan banaanisektorin kausityöntekijöiden työehtosopimusneuvottelukykyjen kehittämiseksi.

Työntekijöiden ja työnantajien edustajien välinen neuvottelu palkkatasosta on edellytyksenä elämiseen riittävän palkkatason saavuttamiseksi. Useimmissa maissa, joissa on Reilu kauppa -sertifioitua palkattua työvoimaa työntekijät ovat työehtosopimuksen piirissä. Muutamissa maissa, kuten Malawissa ja Dominikaanisessa Tasavallassa, kaikilla Reilun kaupan aloilla ei ole työehtosopimuksia yhteisneuvottelujen puuttumisen vuoksi. Työehtosopimusneuvottelujen puuttuminen on vakava ongelma, koska se jättää työntekijät ilman yhteisedustusta, joka voisi auttaa heitä saavuttamaan elämiseen riittävän palkan. Reilun kaupan tilaaman tutkimuksen mukaan banaanitilojen palkat eivät aina riitä säälliseen toimeentuloon Dominikaanisessa tasavallassa. Nykyiset heikot liitot ja työehtosopimusneuvottelujen puuttuminen vaikeuttavat palkkakehitystä Dominikaanisen tasavallan banaanitiloilla.

Hankkeen suunnittelu aloitettiin syksyllä 2014 yhdessä kumppanijärjestöjemme kanssa ja suunnitteluvaihe valmistui vuoden 2015 lopulla. Hankkeella pyrimme lisäämään työehtosopimusten piirissä olevien sertifioitujen toimijoiden määrää ja parantaa kausityöntekijöiden palkkatasoa. Hankkeen alustavana päämääränä on parantaa kausityöntekijöiden toimeentuloa. Hankkeessa paikallista ammattiliittoa (CASC) tuetaan kannustamaan banaanityöntekijöitä järjestäytymään ja synnyttämään työehtosopimusneuvottelut.

Hankkeen hyödynsaajia ovat noin 1700 pääosin haitilaista Reilun kaupan plantaaseilla Dominikaanisessa tasavallassa työskentelevää siirtotyöläistä. Hankkeen toteutuksen arvioidaan käynnistyvän vuonna 2017.

Yhteistyökumppanimme ovat brittiläinen banaanitilojen työntekijäoikeuksia ajava BananaLink ja maan suurin ammattiliitto Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC). Teemme myös tiivistä yhteistyötä Reilun kaupan Latinalaisen Amerikan tuottajaverkosto CLACin kanssa.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications