Valikko

Guatemala

Kohti tulevaisuutta onnistuneen hankkeen päättyessä

Kun yhteistyö Reilu kauppa ry:n ja Guatemalan Reilun kaupan tuottajien yhteistyöjärjestön CGCJ:n välillä kääntyy loppua kohden, näyttää lupaavasti siltä, että tulokset ovat niin hyviä, että guatemalalaiset pystyvät jatkamaan työtä ilman Suomen tukea.

Ulkopuolisen arvioinnin mukaan paikallisilla osuuskunnilla on valmiudet jatkaa kehityshankkeiden pyörittämistä, eikä se tule turhan kalliiksikaan, ainakaan nykyisen hankkeen valossa. Kolmen vuoden aikana osuuskuntien omatoimisuus ja omarahoitus ovat kasvaneet, ja nyt osuuskunnat pystyvät rahoittamaan ohjelmansa noin 80 prosenttisesti. Puolella osuuskunnista on käynnissä hankkeita, joita ne pyörittävät itsenäisesti. Viimeisenä vuonna 2017 pyritään lisäämään osuuskuntien itsenäisyyttä entisestään.

Asiakkaiden tyytyväisyys osuuskuntien kahviin on noussut parissa vuodessa reilusta 90 prosentista sataan. Osuuskuntien tyytyväisyys kattojärjestöä kohtaan on noussut samassa ajassa 65 prosentista 85 prosenttiin.

Tyytyväisyys juontunee lukuisista aktiviteeteista, joita hankkeen aikana on tehty. On luotu tasa-arvo-ohjelma ja pidetty koulutuksia tasa-arvosta. On ollut seurantakäyntejä ja kokemusten vaihtoa, on perustettu luomulannotteiden pientehtaita, jaettu siemeniä ja lannoitteita sekä koulutettu jäseniä sertifikaateista. Työpajoja on järjestetty kahvin laadusta ja tilanhoitamisesta ilmastonmuutokseen ja markkinoiden toimivuuteen. Noin 40 % kahvipelloista on uusittu tauteja paremmin kestävillä lajikkeilla.

Sekin varmasti auttaa viljelijöiden tyytyväisyyteen, että kasvukauden 2015–2016 sato oli 22 prosenttia parempi kuin edellisenä vuonna, ja maailmanmarkkinahintakin on noussut. Viljelijöiden on siis helppo hymyillä.

”Olemme ostaneet Suomen Reilu kauppa ry:n hankkeen avulla siemeniä – paikallisia siemeniä, jotka ovat vastustuskykyisiä sienitaudille. Olemme saaneet hyviä tuloksia aikaan. Hankimme myös aurinkokäyttöisiä kuivauslaitteita koekäyttöön”, sanoo Miguel Xoy, joka työskentelee kaupallisena vastaavana Asociación Chajulensessa.

Sukupolvenvaihdos yhä ajankohtaisempaa

CGCJ valmistautuu myös muihin muutoksiin. Mukaan on houkuteltu yhä enemmän naisia, ja sukupolvenvaihdokseen tiloilla on alettu kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota.

CGCJ perusti vuonan 2016 tasa-arvokomission, joka on järjestänyt tapaamisia ympäri maata ja naapurimaissa. Näissä on keskusteltu naisten osallistumisesta ja sukupolvenvaihdoksesta ja vaihdettu kokemuksia, joista toiset voisivat ottaa opiksi. Tasa-arvokomission puheenjohtaja istuu jatkossa myös CGCJ:n hallituksessa varmistamassa koko liikkeen tasa-arvoisuuden.

30 nuorta kävi vuonna 2016 luomutuotantokurssin, ja he alkavat toimia osuuskunnissa luomutuotannon sisäisinä tarkastajina. Samana vuonna järjestettiin myös nuorten osallistumisen kansallinen työpaja Reilun kaupan viljelijöiden työikäisille lapsille.

Hankkeen alussa noin 40 prosentilla osuuskunnista oli tasa-arvo-ohjelma. Nyt sellainen on kaikilla.

”Rakensimme Suomen tuella luomulannoitteiden valmistuslaitoksen ja kahvin kuivattamon, joka on auttanut paljon. Ennen meillä oli paljon kosteaa kahvia. Nyt kuivaamme sen yhdessä ja osaamme itse valmistaa lannoitteita", sanoo Alberta Guarchaj y Guarchaj, joka työskentelee koordinaattorina Café femeninossa, Nahualán osuuskunnassa.

Luomuohjeistuksia ja uusia kumppaneita

Yksi avain osuuskuntien omavaraisuuteen on oma lannoitetuotanto. Vuonna 2014 vain kolme osuuskuntaa teki itse luomulannotteita. Nyt kaikilla 15 osuskunnalla on lannoitetuotantoa, yhteensä niillä on 28 luomutehdasta.

Guatemalan pientuottajat tekevät mielellään luomua, sillä kulttuuriin kuuluu luonnon kanssa sopusoinnussa eläminen. Hankkeen aikana on myös luotu opaskirja luomutuotantoon.

Jatkossa osuuskuntia luomutuotannossa ovat olleet kiinnostuneita tukemaan kansallinen kahvijärjestö Anacafé ja YK:n maatalousjärjestö FAO. Guatemalan ympäristöministeriö on ollut kiinnostunut kehittämään luomutuotannon ohjeistuksia osuuskuntien kanssa.

Muuten Guatemalan valtio ei liiemmin auta osuuskuntia: väräjävä turvallisuustilanne ja korruptio ovat arkipäivää ja haittaavat koko maan taloutta. Maan vuonna 2016 säätämä ympäristölaki saattaa ajaa monet viljelijät vaikeuksiin, sillä laki edellyttää kalliita investointeja. Huolta viljelijöille tuo myös Yhdysvaltain tiukentunut siirtolaispolitiikka, sillä merkittävä osa köyhistä viljelijöistä saa rahalähetyksiä sukulaisilta, jotka ovat Yhdysvalloissa töissä. Ilmastonmuutoskin uhkaa, sillä lämpötilan nousu ja sademäärän vaihtelu vaarantavat koko elinkeinon monilla paikoilla.

Apua rahitukseen ja jatkuvuuteen muutenkin saatetaan saada kehityssäätiö IAF:ltä (Inter-American Foundation), jolta Guatemalan Reilu kauppa aikoo hakea rahoitusta ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvään hankkeeseen.

Hanke pähkinänkuoressa


Tavoite: Parantaa pienten kahvintuottajien toimeentuloa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää maan kahvintuottajajärjestöistä tehokkaampia ja tuottavampia.

Vuodet: 2014–2017.

Kumppani: Latinalaisen Amerikan ja Karibian Reilun kaupan tuottajaverkosto CLAC ja Guatemalan Reilun kaupan tuottajajärjestöjen kattojärjestö CGCJ (Coordinadora Guatemalteca de Comercio Justo).

Hyödynsaajat: Hankkeessa on mukana kaikki Guatemalan 15 Reilun kaupan kahvintuottajaosuuskuntaa. Hankkeen suorina hyödynsaajina ovat noin 15 000 kahvintuottajaa, joista 17 prosenttia on naisia.

Mitä tehdään: Kehitetään tuottajajärjestöjen hallintoa tukemalla strategia- ja tasa-arvosuunnitelmien tekemistä sekä kouluttamalla naisjäseniä johtajuudesta ja miesjäseniä tasa-arvosta. Parannetaan kahvin tuottavuutta tekemällä tiloille hoitosuunnitelmat, lisäämällä luonnonmukaisten lannoitteiden tuotantoa, pystyttämällä taimitarhoja ja perustamalla koulutuspalstoja. Parannetaan kahvin laatua koulutuksella ja uusimalla kahvinkäsittelykeskusten laitteistoja. Lisäksi kehitetään rahoitusmahdollisuuksia ja helpotetaan markkinoillepääsyä kouluttamalla tuottajia markkinoista.

Budjetti: 114 982 e (2017).

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications