Valikko

Nicaragua

Takaisin peliin ja pelloille yhteisen hankkeen avulla

Nicaragua on köyhä maa, joka saa elantonsa pitkälti kahvista. Kahvi on maan tärkein vientituote, ja kahvintuottaminen tarjoaa työtä yli 300 000 hengelle vuosittain. Tämä tarkoittaa yli puolia maataloussektorin työpaikoista ja 14 prosenttia koko maan työpaikoista. Varsinaisia kahvintuottajia Nicaraguassa on noin 45 000.

Vaikka Nicaraguan talous kasvaa maltillisesti, kahviala on ollut pulassa. Ilmastonmuutoksen takia sateet ailahtelevat ja lämpötila uhkaa nousta, mikä vaarantaa elinkeinon monilla alueilla. Lisäksi epidemiaksi kaikkialla Keski-Amerikassa yltynyt kahvin sienitauti on tehnyt vakavia tuhoja Nicaraguassa. Tauti pääsi äitymään pahaksi, sillä sieni kukoisti aiempaa kosteammissa oloissa, kahvipensaat alkoivat olla vanhoja, eivätkä viljelijöiden taidot pensaiden hoidossa tahtoneet riittää.

Näihin ongelmiin on puuttunut pientuottajien verkosto CNCJ yhdessä Reilu kauppa ry:n kanssa. Vuonna 2014 aloitettu hanke on vähitellen nostanut tuottajia paremmille askelmille.

”Sieni vei kaiken ja jouduin rakentamaan tilan käytännössä alusta”, sanoo tuottaja Omar Acuña. ”Se oli rankkaa, mutta osuuskunnan avulla aloimme kokeilla uusia lajikkeita ja perustimme siemenpankin. Nyt minulla on terve kahvitila. Se tuottaa laatutavaraa, ja käsittelen kasveja yksinomaan luomumenetelmin. Me tuottajat tarvitsemme solidaarisuutta sellaisilta tahoilta, jotka uskovat meihin ja antavat tukea.”

30 % paremmat sadot

Kun Reilu kauppa ry ja CNCJ aloittivat yhteisen hankkeen suunnittelun, viljelijät ja muut hyödynsaajat kokivat suurimmiksi ongelmiksi – ilmastonmuutoksen ja sienitaudin lisäksi – osuuskuntien heikot hallinnolliset kyvyt, tilojen alhaisen tuottavuuden, laadunvarmistuksen puutteellisuuden, rahoitusvaikeudet ja epävarmat myyntikanavat.

Nyt viljelijöitä on koulutettu ja uusia, kestävämpiä lajikkeita on otettu mukaan viljelmille. Satokaudella 2016–2017 saatiin jo 30 prosenttia paremmat sadot kuin pari vuotta aiemmin.

Laadunvarmistusta on parannettu, ja osuuskuntien kahvi saa nyt järjestään paremmat laatuluokitukset kuin ennen. Vielä pari vuotta sitten oli tavallista, että kahvissa oli kuivia ja kitkeriä aromeja. Vuonna 2017 CNCJ kertoo, että makeat ja kukkaisat aromit ovat lisääntyneet. Satokaudella 2016–2017 yhdenkään viljelijän satoa ei ostaja hylännyt.

Runsaampien satojen takana ovat sienitaudin jälkeen aloitetut kunnostustyöt: vuonna 2016 osuuskunnat perustivat 152 taimitarhaa, joissa kasvatettiin 162 000 taimea. Viljelijät laittoivat kahvitilojen kunnostukseen myös omia varojaan, joten elpymistahti on ollut jopa odotettua suurempaa.

Osuuskunnat ovat auttaneet erityisesti niitä viljelijöitä, joilla on kaikista pienimmät tilat ja jotka ovat aktiivisesti osallistuneet luomuviljelyyn. Uusilla tekniikoilla taimen kasvaminen taimitarhassa on saatu laskemaan 6–8 kuukaudesta neljään kuukauteen.

Sadot valmistuvat hyville markkinoille, sillä kahvin hinta on vuonna 2017 noussut – sen jälkeen, kun se Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen loppuvuodesta 2016 putosi rajusti.

Osuuskuntien verkostolle tukevampi jalansija

Hankkeen aikana CNCJ on onnistunut vahvistamaan asemaansa Nicaraguassa, ja nyt sen jäsenet tuntevat entistä voimakkaammin, että yhteistyöjärjestö edustaa niitä ja kokoaa Reilun kaupan tuottajien voimat yhteen.

Lukuisat koulutukset ja opintomatkat ovat myös auttaneet osuuskuntia, jotka ovat aiempaa dynaamisempia, oma-aloitteellisempia ja paremmin johdettuja.

Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen Reilun kaupan järjestön CLAC:n yhtenä painopisteenä on ollut naisten ja nuorten mukaan ottaminen entistä voimakkaammin. Tämä on Nicaraguassakin näkynyt, ja nyt CNCJ:n omassa hallituksessa on 40 prosenttia naisia (kun jäsenistöstä 34 prosenttia on naisia).

Nicaragua on maa, jossa on riski lapsityövoiman esiintymiseen. Reilun kaupan osuuskunnissa tapauksia lapsityövoiman hyväksikäytöstä ei ole esiintynyt, mutta CNCJ on varmuuden vuoksi järjestänyt keskustelutilaisuuksia, joissa on muovattu lapsityön vastaisia ohjeistoja.

Hanke pähkinänkuoressa

Tavoite: Parantaa pienten kahvintuottajien toimeentuloa ja kehittää Nicaraguan kahvintuottajajärjestöistä tehokkaampia ja tuottavampia.

Vuodet: 2014–2017

Kumppani
: Latinalaisen Amerikan ja Karibian Reilun kaupan tuottajaverkosto CLAC sekä Nicaraguan Reilun kaupan osuuskuntien kattojärjestö CNCJ (La Coordinadora Nicaragüense de Organizaciones de Pequeños Productores y Productoras de Comercio Justo).

Hyödynsaajat: Nicaraguan kahvintuottajat valitsivat hankkeeseen 18 maan heikointa osuuskuntaa yhteensä 21 Reilun kaupan kahviosuuskunnasta. Hankkeen suorina hyödynsaajina ovat 10 600 tuottajaa, joista 34 prosenttia on naisia. Epäsuorina hyödynsaajina ovat myös kahvin poimintaan ja käsittelyyn osallistuvat kausityöläiset.

Mitä tehdään: Kehitetään tuottajajärjestöjen hallinnollisia toimintaedellytyksiä kouluttamalla osuustoiminnan periaatteista ja tekemällä sisäisen viestinnän suunnitelmat. Parannetaan kahvin tuottavuutta ja laatua perustamalla koulutuspalstoja, valmistamalla lannoitteita, perustamalla taimitarhoja pensaiden uusimiseksi, kouluttamalla maatalousneuvojia, järjestämällä tilavierailuja ja kouluttamalla erityisesti nuoria kestävästä tuotannosta ja laadusta. Parannetaan kahvin käsittelyn laadunvalvontaa kouluttamalla osuuskuntien kahvimaistajia. Helpotetaan osuuskuntien rahoitusta selvittämällä osuuskuntien lainansaannin pullonkauloja. Vahvistetaan osuuskuntien myyntikapasiteetteja kouluttamalla osuuskuntia markkinatiedosta ja riskienhallinnasta sekä järjestämällä maistatustilaisuuksia.

Budjetti: 114 982 € (2017)

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications