Valikko

Peru

Ihmisoikeuksien edistäminen kahvituotantojärjestöjen henkilöstöhallintoa vahvistamalla

Vuodet: 2015-2017

Kumppanit: Perun Reilun kaupan tuottajajärjestöjen kattojärjestö CNCJ-Perú

Reilu kauppa ry aloitti vuonna 2015 uuden pilottihankkeen kahvitilojen henkilöstöhallinnon vahvistamiseksi. Hankeen päämääränä on parantaa kahvitilojen kausityövoiman hyvinvointia. Hankkeen tavoitteina on edistää tasapuolista työkäytäntöjä, vahvistaa työntekijöiden oikeuksia ja parantaa työsuhteita. Näihin pyritään osuuskuntien organisatorista kehitystä tukemalla eikä uusia vaatimuksia määräämällä.

Kahvin poiminta on kausiluonteista käsityötä. Pientuottajat hoitavat työn osittain perhepiirissä, mutta palkkaavat vuosittain ruuhka-aikaan myös kausityöläisiä. Pienillä tuottajajärjestöillä on yleensä puutteellinen kyky tukea pientuottajia kausityövoimakysymyksissä. Vahvempi tuottajajäsenille tarjottava henkilöstöhallinto-osaaminen hyödyttäisi kausityöntekijöitä, mutta voisi vaikuttaa positiivisesti myös laatuun ja tuottavuuteen.

Hankkeen suunnittelu aloitettiin syksyllä 2014 yhdessä sidosryhmien kanssa. Fairtrade International aloitti syksyllä 2014 onnistuneen kokeilun Perun banaanitilojen henkilöstöhallinnon tukemiseksi. Reilu kauppa ry:n uudessa hankkeessa parannetaan työntekijöiden oloja laajentaen lupaavan banaanisektorin kokeilun oppeja kahvisektorille kehittämään kahvintuottajien kykyjä hallita kausityöntekijöitä ammattimaisesti. Projektissa tarjotaan pientuottajajärjestöille räätälöityjä henkilöstöhallinnon koulutuksia. Kausityöntekijöitä käyttävät osuuskunnat voivat hankkeen jälkeen tarjota henkilöstöhallintoa palveluna jäsenilleen.

Kahvitilojen lisäksi hankkeeseen saatetaan ottaa mukaan myös muita tiloja kuten sokeria. Testaamalla koulutusmoduuleja erilaisissa olosuhteissa pyrimme kehittämään henkilöstöhallinto-oppaan, joka soveltuisi pienten viljelijäorganisaatioiden erilaisiin tarpeisiin. Hankemaat tarkentuvat suunnitteluvaiheessa. Vuoden 2015 aikana hanketta suunniteltiin ja vuonna 2017 hankkeen toteutus pääsee käynnistymään.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications