Valikko

Korkeakoulut

Paras tapa korkeakoulun/yliopiston tukea Reilua kauppaa on lupautua eettiseksi toimijaksi. Reilun kaupan korkeakoulu on tehnyt sitoumuksen tukea Reilua kauppaa ja käyttää Reilun kaupan tuotteita. Järjestämissään tapahtumissa korkeakoulut myös lisäävät tietoisuutta Reilusta kaupasta ja sen tuomista hyödyistä kehitysmaiden viljelijöille. 

Reilu kauppa on korkeakouluille konkreettinen tapa toimia yhdessä oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimi viestittää opiskelijoille ja muille sidosryhmille yliopiston globaalista vastuusta. 

Reilun kaupan korkeakouluksi?

Reilun kaupan korkeakoulun arvonimen hakeminen on monissa korkeakouluissa luonteva jatke jo pitkään jatkuneelle Reilun kaupan edistämistyölle. Reilun kaupan korkeakoulu -kriteerit ovat yhteiset yliopistoille, korkeakouluille ja ammattikorkeakouluille.

Kriteerit Reilun kaupan korkeakoululle:

  • Ylioppilaskunnan/opiskelijakunnan kokouksissa ja korkeakoulun virallisissa tilaisuuksissa tarjottavat kahvit ja teet vaihdetaan Reilun kaupan vaihtoehtoihin.
  • Reilun kaupan tuotteita on tarjolla kaikissa korkeakoulun kahviloissa ja ravintoloissa. Jos tämä ei ole heti mahdollista, kannatustyöryhmä luo suunnitelman siitä, miten korkeakoulun tiloissa toimivia ravintolayrittäjiä kannustetaan lisäämään Reilu kauppa -sertifioituja tuotteita valikoimiinsa. Kannatustyöryhmä myös seuraa suunnitelman toteutumista.
  • Korkeakoulu ja ylioppilaskunta/opiskelijakunta tiedottavat yhteistyössä opiskelijoille ja henkilökunnalle Reilusta kaupasta ja osallistuvat kerran vuodessa Reilun kaupan viikkoon.
  • Vähintään puolet korkeakoulun tiedekunnista/koulutusohjelmista/yksiköistä tekee päätöksen siirtyä käyttämään omissa tilaisuuksissaan ja tarjoiluissaan Reilun kaupan kahvia ja teetä. Jos tiedekuntia/yksiköitä/koulutusohjelmia on pariton määrä luku pyöristetään ylöspäin.
  • Tiedekunta/koulutusohjelma/yksikkö tiedottaa päätöksestään alaisilleen laitoksille ja yksiköille. Aktiivinen tiedotustyö Reilusta kaupasta ja Reilun kaupan tuotevalikoimasta on tarpeen erityisesti tilanteessa, jossa henkilökunta vastaa itse vuorollaan laitoksen tai yksikön kahvituksista. Kannatustyöryhmän tulee myös tehdä erillinen suunnitelma laitosten/yksiköiden sitouttamiseksi Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden käyttöön.
  • Vähintään kolmasosa korkeakoulun ainejärjestöistä/opiskelijajärjestöistä on tehnyt päätöksen siirtyä tilaisuuksissaan Reilun kaupan kahviin ja teehen. Reiluun kauppaan sitoutuneiden aine-/opiskelijäjärjestöjen määrää pyritään kasvattamaan vuosittain.
  • Ylioppilaskunta/opiskelijakunta ja korkeakoulun henkilökunta perustavat yhdessä hankkeelle kannatustyöryhmän ja luovat strategian Reilun kaupan edistämiseksi korkeakoulussa. Lisäksi kannatustyöryhmä vastaa arvonimen hakemisesta ja raportoinnista.

Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimi myönnetään vuodeksi kerrallaan. Arvonimen uusimisessa sovelletaan jatkuvan parantamisen vaatimusta. Tämä tarkoittaa, että säilyttääkseen arvonimen korkeakoulun kannatustyöryhmän on vuosittaisessa raportoinnissaan osoitettava, miten Reilun kaupan tuotteiden valikoima on kasvanut korkeakoulun kahviloissa ja ravintoloissa sekä millaisia toimenpiteitä on tehty Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden lisäämiseksi yliopiston muissa hankinnoissa. Arvonimen uudelleen myöntämisessä arvioidaan myös Reilun kaupan järjestelmästä tehdyn tiedotustyön laajuutta sekä Reiluun kauppaan sitoutuneiden aine-/opiskelijajärjestöjen ja tiedekuntien/yksiköiden määrän kasvua.

Hae arvonimeä täältä!

Lataa raportointipohja tästä!

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications