Valikko

Koulut

Koulu voi tukea Reilua kauppaa monin tavoin. Reilun kaupan koulu tarjoaa ruokalassa, välipala-automaateissa ja kahvihuoneissa oppilaille ja henkilökunnalle laajasti Reilun kaupan tuotteita. Reilun kaupan koulussa myös nostetaan esiin vastuulliseen kuluttamiseen liittyviä kysymyksiä.

Reilun kaupan koulu -arvonimi tuo koululle positiivista julkisuutta, ja samalla koulu on mukana muuttamassa maailmaa reilummaksi kehitysmaiden viljelijöille perheineen. Reilun kaupan koulu on mukana maan- ja maailmanlaajuisessa kampanjassa, johon osallistuminen on helppoa, hauskaa ja opettavaista.

Katso video siitä, miten Espoon Hösmärinpuiston koulussa ollaan reiluja!

Kriteerit Reilun kaupan kouluille

  • Koulun ruokalassa tarjottavissa elintarvikkeissa vaihdetaan soveltuvissa tuoteryhmissä mahdollisuuksien mukaan Reilun kaupan tuotteisiin. Jos tämä ei ole heti mahdollista, koulu tekee suunnitelman Reilun kaupan tuotteisiin siirtymisestä ja seuraa sen toteutumista.
  • Koulun välipala- ja kahviautomaateissa on valittavana Reilu kauppa -sertifioituja vaihtoehtoja.
  • Koulun muissa tilaisuuksissa ja toiminnoissa käytetään Reilun kaupan tuotteita.
  • Koulussa toimii Reilun kaupan koulun -ohjaustyöryhmä, jonka jäsenistä vähintään puolet on koulun oppilaita. Ohjaustyöryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukukaudessa.
  • Opetushallinnon määrittelemissä opetussuunnitelmien perusteissa edellytetään opiskelijoiden tutustuttamista kestävää kulutusta, vastuullisuutta ja globalisaatiota käsitteleviin aihealueisiin. Myös useissa ammatillisissa oppilaitoksissa nämä teemat kuuluvat läpileikkaavana osana opetussuunnitelmiin. Edelliseen perustuen ainakin kolmessa koulussa opetettavassa oppiaineessa (esimerkiksi biologia, maantieto, filosofia, uskonto, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, äidinkieli) käsitellään säännöllisesti eettiseen kuluttamiseen ja Reiluun kauppaan liittyviä teemoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että edellä mainittuja aihealueita nostetaan esiin vähintään kerran lukuvuodessa esimerkiksi teemapäivien, ainekirjoitustuntien, koulun ulkopuolisten vierailijoiden tai muun normaalin tuntiopetuksen yhteydessä.

Koulu osallistuu valtakunnallisille Reilun kaupan viikoille ja tiedottaa Reilusta kaupasta omille oppilailleen sekä koulun ulkopuolisille tahoille myös Reilun kaupan viikkojen ulkopuolella.

Hae arvonimeä täältä!

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications