Valikko

Lähdössä juttumatkalle?

Tällä sivulla on tietoa Reilun kauppa ry:n tarjoamasta tuesta, kun olet lähdössä juttumatkalle Reilun kaupan tuottajien luo.  Lisäksi olemme koonneet vinkkejä asioista, joihin kannattaa tutustua ennen matkaa.  Toimittajien matkakuluihin emme ikävä kyllä pysty osallistumaan.

Reilun kaupan viljelijät 

Suurin osa Reilun kaupan tuotteista on maataloustuotteita, joita tuottavat kehitysmaiden pienviljelijät. Reilun kaupan järjestelmä ei sertifioi yksittäisiä pientiloja, vaan viljelijöiden muodostamia organisaatioita, kuten osuuskuntia. Jos haluat tehdä juttumatkan pienviljelijöiden luo, vierailua isännöi yleensä sertifioinnin saanut osuuskunta.

Reilun kaupan järjestelmä sertifioi myös yksittäisiä suurtiloja ja plantaaseja, joissa ensisijaisia hyötyjiä ovat tilojen työntekijät. Tällöin tila isännöi vierailua itse.

Reilu kauppa ry:n tarjoama tuki

Kontanktointiapua

Jos haluat vierailla jollakin tietyllä Reilun kaupan tuotteita tuottavalla tilalla, me voimme välittää vierailupyyntösi tuottajalle. Emme voi luvata vierailun järjestymistä tuottajien puolesta, mutta pyydämme tuottajia ottamaan vastaan jokaisen toimittajan, joka meiltä tätä toivoo. Kokemuksemme mukaan Reilun kaupan tuottajat ottavat toimittajavieraat mielellään vastaan.

Jos meillä on kontakteja vierailun kohteena olevaan maahan, pyrimme tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan kontakteja myös muihin Reilun kaupan kannalta relevantteihin haastateltaviin.

Taustatietoa tuotteesta, tuottajista ja Reilusta kaupasta

Keräämme toimittajille mahdollisuuksien mukaan taustatietoa vierailun kohteena olevasta tuottajayhteisöstä ja heidän tuottamastaan tuotteesta. Maailmalla tuotetaan tuhansia erilaisia Reilun kaupan tuotteita, ja niiden kaupassa, tuotannossa ja tuotannolle säädetyissä kriteereissä on tuotekohtaisia eroja. Ne on hyvä tietää jo ennen matkaa.

On myös hyvä pyrkiä selvittämään etukäteen, miten suuren osan tuotannostaan tuottajayhteisö pystyy myymään Reilun kaupan markkinoille. Hyödyt tulevat pääsääntöisesti myydyistä tuotteista, joten jos tuottaja pystyy myymään suuren osan tuotteistaan Reilun kaupan markkinoille, hyödyt ovat helposti nähtävissä. Jos tuotteen kysyntä on vähäinen ja myynnit siten pieniä, myös se näkyy vastaavasti hyötyjen määrässä.

Ota yhteyttä, jos tarvitset tukeamme, niin sovitaan tapaamisesta: tiedotus[at]reilukauppa.fi.

Näihin asioihin kannattaa tutustua etukäteen itse

Vierailun ja etukäteisjärjestelyjen ajoittaminen

Meihin kannattaa ottaa yhteyttä mahdollisuuksien mukaan jopa useita kuukausia ennen matkaa. Yhteyden saaminen osuuskuntaan ja käytännön asioista sopiminen kestävät melkein aina ennakoitua kauemmin.

Tuottajien satokaudesta kannattaa ottaa etukäteen selvää. Varsinkin pienviljelijöiden voi olla vaikea ottaa vastaan vieraita kylvötöiden tai sadonkorjuun ollessa kiireisimmillään.

Reilun kaupan kriteerit

Jos haluat arvioida Reilun kaupan hyötyjen toteutumista, kannattaa tutustua etukäteen siihen, minkälaisia hyötyjä varten järjestelmä on luotu. Parhaiten Reilun kaupan hyödyistä tunnetaan tuottajien saama taloudellinen korvaus, joka on kuitenkin vain yksi osa Reilun kaupan järjestelmää. Pienviljelijöille ja suurtilojen työntekijöille tarjottavasta koulutuksesta on hyötyä sekä viljelyssä että kaupankäynnissä. Lisäksi Reilu kauppa pyrkii parantamaan tuottajien työ- ja elinoloja sekä ympäristön hyvinvointia monin eri tavoin.

Tarkemmin hyödyt ja tuotannolle asetetut vaatimukset määritellään Reilun kaupan kriteereissä. Ennen vierailua kannattaa käydä läpi ainakin ns. yleiset kriteerit sekä vierailukohteessa tuotettavan tuotteen tuotekohtaiset kriteerit. Yleiset kriteerit on laadittu erikseen suurtilojen työntekijöille ja pienviljelijöille, joten sinun tulee tietää, oletko vierailemassa pienviljelijöiden yhteisössä vai suurtilalla.

Tuottajien saama taloudellinen korvaus muodostuu Reilun kaupan takuuhinnasta ja erillisestä Reilun kaupan lisästä, jotka on määritelty tuotekohtaisesti.

Kaikki kriteerit, takuuhinnat ja Reilun kaupan lisät löytyvät englanniksi Reilun kaupan kattojärjestö Fairtrade Internationalin verkkosivuilta.

Kielletyt kemikaalit

Valvonta

Jos haluat arvioida järjestelmän luotettavuutta, kannattaa tutustua etukäteen Reilun kaupan valvontaan, ja valvonnasta kannattaa kysellä myös tuottajilta paikan päällä. Perustietoa valvonnasta löydät meidän sivuiltamme sekä valvonnasta vastaavan sertifiointiyhtiö FLO-CERTin kotisivuilta.


Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications