Valikko

Neljävuotiaan Reilun kaupan kaupungin tunnelmia Espoosta

Espoon kaupungin Reilun kaupan kaupungin vuosipäivää juhlistetaan jo neljännen kerran keskiviikkona 27. maaliskuuta. Arvonimi myönnettiin Espoolle neljä vuotta sitten Reilun kaupan 10-vuotisjuhlassa Finlandia-talossa. Neljän vuoden takaisista juhlavista tunnelmista Reilu kauppa on kuluneiden vuosien aikana tullut osaksi espoolaisten arkea. Niinpä onkin luontevaa, että Reilun kaupan kaupungin merkkipäivää vietetään Espoossa jo perinteeksi vakiintuneella tavalla tarjoamalla koululaisille ja päiväkotilapsille Reilun kaupan banaanit. Reilun kaupan edistäminen ei vaadi kaupungilta ihmetekoja: pienistä valinnoista kasvaa isossa organisaatiossa äkkiä suuri puro!

Suuresta purosta voidaan puhua kaupungin ateriapalvelun Espoon Cateringin Reilun kaupan hankinnoissa. Pelkästään Reilun kaupungin vuosipäivänä banaaneja kuluu noin 4000 kiloa. Kuluneen neljän vuoden aikana Reilun kaupan hankintavolyymit ovat Espoossa kasvaneet huomattavasti. Esimerkiksi reilujen banaanien ostot ovat vuositasolla lähes kymmenkertaistuneet vuoteen 2009 verrattuna. Reilun kaupan kahvin kulutus on puolestaan vakiintunut noin miljoonaan kuppiin vuodessa. Vaikka määrät ovat tavallisen kuluttajan näkökulmasta suuria, on kaupungin tavoitteena jatkossa myös lisätä Reilun kaupan tuotteiden käyttöä. Espoon Catering etsii jatkuvasti uusia valikoimaansa sopivia Reilun kaupan tuotteita. 

Reilun kaupan edistäminen kaupungin omissa hankinnoissa on kuitenkin vain yksi osa Reilun kaupan kaupungin arvonimen toteuttamista. Vähintään yhtä tärkeää on, että kaupunki kannustaa myös kaupungin asukkaita, henkilöstöä, yrityksiä ja yhteisöjä reiluihin valintoihin. Espoossa mukaan ovat sitoutuneet kaupunkiorganisaation lisäksi kolme Reilun kaupan seurakuntaa, suuri joukko ravintoloita, kahviloita ja työpaikkoja sekä monet järjestöt ja yhteisöt. Lisäksi kestävillä julkisilla hankinnoilla on Espoossa kaupunkilaisten tuki. Lokakuussa 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan espoolaisista 77 prosenttia pitää eettisiä kysymyksiä tärkeinä julkisissa hankinnoissa. Kaupunkilaiset tuntevat hyvin Reilun kaupan merkin ja suuri osa suosii myös omissa hankinnoissaan Reilun kaupan tuotteita. Kaupunkilaisista vain murto-osa kuitenkaan tietää asuvansa Reilun kaupan kaupungissa. Espoon tuleekin näkyä Reilun kaupan kaupunkina entistä aktiivisemmin kaupunkilaisten suuntaan sekä reilujen tekojen että tiedotuksen kautta. Reilujen julkisten hankintojen edistäminen edellyttää sekä kaupunkilaisten, kaupunginvaltuutettujen että kaupunkiorganisaation sitoutumista. 

Espoon kaupungille sitoutuminen Reilun kaupan edistämiseen on tapa toteuttaa yhteiskuntavastuuta ja parantaa kehitysmaiden viljelijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä. Reilu globaali kaupankäynti ja työntekijöiden oikeuksien toteutuminen maailmanlaajuisesti ovat paitsi kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta, myös suomalaisten työntekijöiden etu. Verovarojen katoaminen veroparatiiseihin tai tuotannon siirtyminen työntekijöiden oikeuksia polkeviin halpatuontimaihin heijastuu negatiivisesti myös suomalaisen työn kannattavuuteen ja julkisten palveluiden tuottamiseen.

Helena Kyrki

Espoon kaupungin Reilun kaupan koordinaattori

Reilu Espoo verkossa

Reilu Espoo Facebookissa

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications