Valikko

07.04.2015

Reilu kauppa asettaa tuotantoketjulle kunnianhimoisemmat kriteerit

Reilu kauppa -sertifiointi sai alkunsa kehitysmaiden viljelijöiden aloitteesta ja heidän maailmansa muuttamiseksi. Edelleen tavoitteena on, että viljelijät ja suurtilojen työntekijät voivat päättää tulevaisuudestaan itse ja saada kestävän toimeentulon omalla työllään.

Vaikka huomio on ollut viljelijöissä ja suurtilojen työntekijöissä, Reilu kauppa on asettanut erilaisia vaatimuksia myös tuotteilla kauppaa käyville yrityksille. Perinteisesti myös yrityksiä koskeneilla vaatimuksilla on varmistettu hyötyjen perillemeno alkutuottajille. Viljelijöiden kanssa kauppaa käyvän yrityksen tulee maksaa tuotteista vähintään takuuhintaa ja erillinen Reilun kaupan lisä, jonka tuottajat käyttävät joko tuotannon kehittämiseen tai koko yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin. Koko tuotantoketjussa on valvottu myös sitä, että tuotteet ovat jäljitettäviä ja yritys myy eteenpäin oikean määrän tuotteita. Kuluttajapäässä valvomme Reilun kaupan merkin käytön asiallisuutta.

Keskittyminen viljelijöihin, työntekijöihin ja ympäristöön tarkoittaa sitä, ettei Reilu kauppa pyri poistamaan maailmasta kaikkia mahdollisia epäkohtia. Riittävän tarkka fokus on edellytys sille, että työllä saadaan aikaiseksi todellisia tuloksia. Jos pyrkii vaikuttamaan yhdellä asialla kaikkeen mahdolliseen, käy helposti niin ettei tule vaikuttaneeksi yhtään mihinkään. Kaiken muuttamiseen kerralla tarvittaisiin joko vallankumousta tai toimivaa taikasauvaa.

Pienviljelijät ja suurtilojen työntekijät pysyvät varmasti Reilun kaupan ytimessä myös tulevaisuudessa. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että voisimme kokonaan unohtaa tuotteilla kauppaa käyvät yritykset. Päinvastoin: tämä on alue, johon Reilussa kaupassa ei ole aina kiinnitetty riittävästi huomiota.

Sertifioidusta raaka-aineesta sertifioiduksi lopputuotteeksi

Yrityksille kohdennettuja vaatimuksia on määritelty erillisissä kriteereissä (Trader Standard), jotka uudistettiin maaliskuun 2015 alussa. Vaatimukset kohdistuvat koko siihen ketjuun, jota kautta tuote siirtyy pellolta kaupan hyllylle ?UR" Reilun kaupan raaka-aineiden jatkojalostajiin, maahantuojiin sekä tuotteiden valmistajiin.  

Uusituilla kriteereillä sparrataan yrityksiä kunnianhimoisempaan eettisyyteen koko tuotantoketjussa. Kriteereissä huomioidaan sellaiset edelläkävijäyritykset, jotka toteuttavat vastuullisuutta yli vaaditun minimitason. Yritykset voivat kehittää vastuullisuuttaan esimerkiksi osallistumalla viljelijöitä tukeviin hankkeisiin tai jakamalla markkinatietoa avoimesti koko tuotantoketjussa.                                      

Tuotantoketjun kaikilta yrityksiltä edellytetään paikallisten lakien ja kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusten noudattamista. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi työntekijöiden järjestäytymisoikeutta ja lapsityövoiman hyväksikäyttökieltoa. Yrityksiltä vaaditaan myös kansallisten ympäristölakien noudattamista ja alkutuotannossakin kiellettyjen kemikaalien käyttökieltoa. Kemikaalien rajoittamisella tähdätään sekä ympäristön huomioimiseen että työntekijöiden turvallisuuteen. Myös eräät Euroopan komission listaamat epäreilut kauppakäytännöt on kielletty.

Kaikki uudistetut kriteerit ovat julkista tietoa ja luettavissa Fairtrade Internationalin sivuilta englanniksi.

Janne Sivonen

Kirjoittaja on Reilu kauppa ry:n toiminnanjohtaja.

Alkuun

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications