Valikko

Terälehden takana

Sukupuolten välinen epätasa-arvo nähdään usein naisten asiana. Väärin! Sukupuolten välinen tasa-arvo ei koske vain naisia. Kyse on miesten ja naisten välisen vallan tasapainosta ja ennakkoluulottomista suhteista. Jotta maanviljelyssä saavutetaan sukupuolten välinen tasa-arvo, viljelijöiden, tilojen työntekijöiden ja heidän esimiestensä pitää muodostaa yhteisöjä, joissa jokainen tuntee olevansa yhtä arvokas.

Meillä ei ole moraalisesti eikä taloudellisesti varaa jättää tasa-arvoa huomioimatta. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan 150 miljoonaa nälkäänäkevää ihmistä pystyttäisiin ruokkimaan, jos maataloudessa vallitseva sukupuolten välinen epätasa-arvo poistettaisiin. Jopa 80 prosenttia maailman ruoasta on naisten tuottamaa. Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen on yksi seitsemästätoista YK:n jäsenvaltioiden hiljattain sopimasta kestävän kehityksen tavoitteesta.

Reilun kaupan oma kokemus osoittaa, ettei naisten kohtaamiin esteisiin ja syrjintään ole helppoa ratkaisua. Esimerkiksi tutkimuksemme kukkatiloilta osoittaa, miten vahvat ennakkoluulot kohdistuvat tällä tuottoisalla teollisuuden alalla työskenteleviä naisia kohtaan. Naisia palkataan tilapäisiin työsuhteisiin ja riskit ihmisoikeusrikkomuksiin, syrjintään ja seksuaaliseen häirintään ovat korkealla. Köyhät naiset tekevät pitkiä päiviä ruokkiakseen perheensä ja se jättää heille olemattomat mahdollisuudet osallistua johtamiseen ja päätöksentekoon. Naisten olisi pitänyt hyötyä kukkateollisuuden vahvasta kasvusta, sillä he muodostavat suurimman osan työntekijöistä, mutta vaikka jotakin edistystä on toki tapahtunut, ei todellakaan tarpeeksi.

Reilun kaupan hiljattain julkaisema sukupuolten välisen tasa-arvon strategia 2016-2020 kannattaa vahvasti tämän vuoden kansainvälisen naistenpäivän teemaa: ?UR?Planeetta 50-50 vuoteen 2030 mennessä. Vauhditetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa.?UR? Kannustamme naisia tarttumaan tehtäviin, jotka heiltä on perinteisesti kielletty ja vahvistamme heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa ja käsitellä sitä kielteisyyttä, joka heihin kohdistetaan. Samanaikaisesti haastamme valtiot, järjestöt ja yritykset auttamaan meitä ratkaisemaan kolme laajaa kysymystä, jotta voimme tehdä Planeetta 50-50 -tavoitteesta totta:

Tehdään sukupuolten välinen epätasa-arvo ymmärrettäväksi

Vedin hiljattain viikon mittaisen sukupuolten väliseen tasa-arvoon keskittyneen koulutuksen itäafrikkalaisten pientilojen ja plantaasien työntekijöille ja johtajille. Kun keskustelimme epätasa-arvoon liittyvästä väkivallasta, kävi selväksi, että sekä miehillä että naisilla on paljon sukupuolten väliseen epätasa-arvoon liittyviä väärinkäsityksiä. Heitä järkytti eniten, että myös miehet voivat olla epätasa-arvon uhreja. Työpaikalla tapahtuvan häirinnän ja syrjinnän määritelmät aiheuttivat paljon hämmennystä. Sain itse todistaa, miten tärkeää on oikaista väärinkäsityksiä ja kannustaa ihmisiä tiedostamaan, että heidän pitää toimia.

Kuten yksi osallistuja, Serah, kenialaisen kukkatilan koulutuspäällikkö sanoi: ?UR?Tämä koulutus on avannut silmäni. Olemme määritelleet termejä, joita en ole tullut ennen ajatelleeksi. Ymmärsin, että kukkatiloilla pitää huomioida sekä naiset että miehet. Molemmilla ryhmillä pitää olla mahdollisuus ilmaista sukupuoleen liittyviä teemoja.?UR?

Minua kosketti, miten avoimesti osallistujat jakoivat tarinoitaan ja oppivat toisiltaan ja miten halukkaita he olivat haastamaan ja muuttamaan tilanteitaan.

Mahdollistetaan naisille oikeudenmukainen toimeentulo

Reilun kaupan viljelijöille maksetaan myymistään tuotteista myyntihinnan päälle ylimääräistä Reilun kaupan lisää. Naiset ovat hyötyneet monista Reilun kaupan lisillä rahoitetuista projekteista. Heidän elämänsä on muuttunut, kun puhdas juomavesi ja terveydenhuolto ovat tulleet lähemmäs ja esimerkiksi maissimyllyjen ansiosta ruoanlaitto on helpottunut. Mutta on tärkeää, että naiset saavat myös osuutensa myyntituloista. Sadon ja viljelysmaan omistajuus ovat tärkeitä virstanpylväitä, jotta naisille saadaan taattua omia ansioita. Yksi tällainen projekti on käynnissä Keniassa, jossa 150 naisviljelijää on saanut omistukseensa kahvipensaita ja niiden myötä omia tuloja.

Nostetaan maanviljelijät ja työntekijät näkyville

Reilu kauppa ei pysty yksin kääntämään maanviljelijäyhteisöissä sukupolvesta toiseen jatkunutta sukupuolten välistä epätasa-arvoa. On olennaista, että maanviljelijät ja työntekijät itse tarttuvat ongelmaan, sillä vasta kun viljelijäyhteisöiden miehet ja naiset ymmärtävät ja tunnistavat nämä teemat, he pystyvät sitoutumaan niiden voittamiseen. Muutos edellyttää, että osuuskuntien ja suurtilojen johtajat tunnistavat, mikä vaikutus heidän toimintalinjauksillaan on sekä miehiin että naisiin. Reilu kauppa on alkanut siirtää teoriaa käytäntöön. Esimerkiksi Norsunluurannikon kaakaonviljelijänaiset, jotka tekevät suuren osan työstä, mutta saavat murto-osan myyntituloista, tekivät vahvoja videoita päivittäisistä haasteistaan.

Reilu kauppa on paljon enemmän kuin merkki kukkakimpussa, suklaapatukassa tai kahvipaketissa. Logon takana on kokonainen tarina pienviljelijöistä ja suurtilojen työntekijöistä, jotka pystyvät ottamaan oman elämänsä ja tulevaisuutensa hallintaan. Se on tarina naisista, jotka kasvattavat, poimivat ja pakkaavat sinun kukkasi, naisista jotka valtioiden, yritysten ja kuluttajien tukemana voivat ansaita kohtuullisen palkan ja toteuttaa mahdollisuuksiaan tasavertaisina ihmisinä.

Tsitsi Choruma
kirjoittaja työskentelee Fairtrade African operatiivisena johtajana

Alkuperäinen kirjoitus julkaistiin ranskaksi kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2016

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications