Valikko

Tutkitusti toimiva

Yritysten vastuullisuutta koskevat odotukset tiukentuvat jatkuvasti. Yritykset reagoivat tähän kehittämällä vastuullisuuskäytäntöjään ja -linjauksiaan, ja tähän työhön niille on tarjolla monenkirjavia vastuullisuusaloitteita. Sekä yrityksillä että niiden käyttämillä vastuullisuusaloitteilla on velvollisuus osoittaa konkreettisesti, miten ne asioihin puuttuvat ja mitä käytännön vaikutuksia työllä on.   

Reilu kauppa painii tässä suhteessa omassa sarjassaan. Vaikka työmme tulosten analysoimisessa on edelleen parannettavaa, oma tiedonkeruumme Reilun kaupan vaikutuksista on kehittynyt viime vuosina varsin kattavaksi. Olemme myös ulkopuolisten tutkimusten osalta maailman seuratuin ja tutkituin eettinen sertifiointi. Uskoisin, että kaikista sertifioinneista vain luomua on tutkittu vielä enemmän kuin Reilua kauppaa.   

Viime viikolla uutisoimamme Ceval-instituutin Reilu kauppa -tutkimuksen tulokset ovat rohkaisevia. Niiden perusteella Reilu kauppa saa aikaiseksi juuri niitä asioita, joita varten se on olemassa.   

Tuloksia arvioidessa on kuitenkin hyvä muistaa, että Ceval arvioi Reilun kaupan pitkän aikavälin vaikutuksia ja valitsi siksi tutkimuskohteikseen sellaisia viljelijäyhteisöjä, jotka ovat olleet mukana jo pidempään. ?,skettäin mukaan tulleilla tiloilla vaikutukset eivät välttämättä näy samassa mittakaavassa, sillä viljelijäyhteisöt tarvitsevat elinolojensa kohentamiseen muun muassa Reilun kaupan markkinoilta saamaansa takuuhintaa ja Reilun kaupan lisää. Kyse on kehityksestä, ja kehitys voi edetä vain askel askeleelta.  

Se, kuinka paljon ja miten suurta ihmismäärää Reilu kauppa voi hyödyttää, riippuu lopulta meistä kuluttajista. Viljelijät pystyvät myymään tuotteitaan Reilun kaupan ehdoilla täsmälleen niin paljon, kuin niitä kaupoista ostetaan. Jos tuottajat saavat myytyä vain hyvin pienen osan sadostaan Reilun kaupan ehdoilla, myös hyödyt jäävät vähäisiksi. Siksi on tärkeää, että Reilu kauppa on jatkanut vuodesta toiseen kasvuaan niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin.   

Kasvu jatkuu myös tuoreimmissa tilastoissa. Pienviljelijöiden myynnit Reilun kaupan markkinoille ovat reippaassa nousussa ja suurtilojen pienessä laskussa. Kokonaisluvut eivät tietenkään kerro koko totuutta yksittäisten tilojen ja tuottajayhteisöjen tasolla: sekä pienviljelijöiden että suurtilojen joukosta löytyy sekä menestyjiä että niitä, joiden myynnit ja Reilusta kaupasta saamat hyödyt ovat pieniä.   

Me Reilun kaupan edistäjät puhumme paljon rahallisista hyödyistä ?UR" esimerkiksi Reilun kaupan lisästä ja sen käytöstä ?UR" sillä rahavirtojen kasvu on helposti ja yksiselitteisesti mitattavissa. Cevalin tutkimustulokset muistuttavat, ettei Reilussa kaupassa ole kyse pelkästään vakaammasta ja hieman suuremmasta rahakorvauksesta. Tutkimus alleviivaa myös osallistavan, vahvaan sitoutumiseen ja demokraattiseen päätöksentekoon perustuvan lähestymistavan myönteisiä vaikutuksia. Tulotason kasvattaminenkin on toki äärimmäisen tärkeää, mutta siitäkin on eniten hyötyä niille, joilla on muutenkin mahdollisuus vaikuttaa itse oman kehityksensä suuntaan.   

Janne Sivonen 

Kirjoittaja on Reilun kaupan edistämisyhdistyksen toiminnanjohtaja

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications