Valikko

Vammaistyötä Keski-Aasiassa

Kynnys ry on tehnyt Keski-Aasiassa yhteistyötä vammaisten naisten järjestöjen kanssa jo vuodesta 1999 lähtien. Naisjärjestöt ovat perustaneet Kynnyksen tuella vammaisten naisten verkoston, jolla on toimintaa viidessä Keski-Aasian maassa: Kazakstanissa, Tadzhikistanissa, Kirgisiassa, Uzbekistanissa ja Turkmenistanissa. 

Tarkoituksena on laajentaa ja vahvistaa verkostoa, jotta sen jäsenjärjestöt kykenevät ajamaan vammaisten naisten oikeuksia ja asemaa sekä tukemaan toisiaan. Vammaisten naisten lisääntymis- ja seksuaalioikeudet ovat hankkeen painopisteessä. Vammaisilta voidaan esimerkiksi evätä oikeus äitinä olemiseen. Tavoitteena on kasvattaa naisten tietoisuutta lisääntymisterveydestä ja omista oikeuksistaan sekä lisätä terveydenhuollon asiantuntijoiden tietoisuutta vammaisten tasavertaisista oikeuksista. Hankkeella tuetaan vammaisia äitejä, kehitetään vertaistukea vammaisille tytöille ja tuotetaan koulutusmateriaalia heidän vanhemmilleen.

Kapuamalla apua Keski-Aasiaan


Kapua kerää varoja kehitysmaiden auttamiseksi kiipeämällä maailman vuorille. Vuodesta 2006 on kapuamalla kerätty jo yli 270 000 euroa kehitysmaiden ihmisten ja luonnon tukemiseksi. Kapua tarjoaa tavallisille suomalaisille mahdollisuuden osallistua kansainväliseen kehitysyhteistyöhön ja koetella samalla omia fyysisiä rajojaan.

Viidettä kertaa toteutettava Kapua kerää tänä vuonna varoja kehitysmaiden nuorten ja naisten tukemiseksi Keski-Aasian lisäksi Nepalissa ja Guatemalassa. Avoimen haun kautta valittu 14 henkinen ryhmä vapaaehtoisia matkaa huhtikuussa 2013 Guatemalaan kokemaan kehitysmaan arkea ja tavoittelemaan Väli-Amerikan korkeimman vuoren, Tajumulcon (4223m) huippua. Sitä ennen tiimin tavoitteena on kerätä 100 000 euroa nuorten ja naisten tukemiseksi Keski-Aasiassa, Nepalissa ja Guatemalassa. Kampanjan tavoitteena on myös lisätä suomalaisten tietoutta nuorten ja naisten asemasta kehitysmaissa. 

KAPUA 2013 -kampanja toteutetaan yhteistyössä Väestöliiton, Taksvärkki ry:n ja Kynnys ry:n kanssa, joilla kaikilla on pitkä kokemus kohdemaissa toimimisesta. Kapuamalla kerätyillä varoilla Kynnys ry vahvistaa Keski-Aasiassa vammaisten naisten oikeuksia, Taksvärkki ry parantaa Guatemalassa nuorten yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia ja lisää heidän osallistumistaan päätöksentekoon, ja Väestöliitto tukee Nepalissa nuorten seksuaaliterveyttä ja edistää kestävää kehitystä.

Lue lisää porjektista täältä.

Kirjoittaja Suvi Aarnio toimii Kapua-projektin koordinaattorina.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications