Valikko

Miten Reilu kauppa toimii?

Reilun kaupan kriteerit kattavat viljelijöille ja suurtilojen työntekijöille maksettavat korvaukset, työntekijöiden oikeudet, työolot ja ympäristön. Kriteerit asettaa Fairtrade International.

Lue, miten Reilun kaupan valvonta toimii.

Kehitysmaiden viljelijät ja työntekijät voivat tulla toimeen omalla työllään 

Reilussa kaupassa tuotteesta maksetaan viljelijälle vähintään takuuhinta, joka kattaa ympäristön ja ihmisten kannalta kestävän tuotannon kustannukset.  

 • Takuuhinta on viljelijälle turvaverkko maailmanmarkkinahintojen heilahteluja vastaan. Takuuhinnan, pitkien kauppasuhteiden ja ennakkomaksujen ansiosta viljelijä ei jää maailmanmarkkinahintojen heilahtelujen armoille. Suurtilojen työntekijät saavat vähintään lakien mukaista ja asteittain nousevaa palkkaa, asialliset työolot ja oikeuden liittyä ammattiyhdistykseen.
 • Tuotekohtaiset takuuhinnat ovat julkisia.

Reilun kaupan lisä hyödyttää laajempaa yhteisöä 

Takuuhinnan ohella maksetaan lisää, joka on tarkoitettu koko yhteisöä kehittäviin hankkeisiin. 

 • Reilun kaupan lisää käytetään asioihin, joita viljelijät tai työntekijät keskuudessaan pitävät tärkeimpinä ja tarpeellisimpina. Lisillä on rakennettu terveysasemia ja kouluja, porattu kaivoja, palkattu lääkäreitä ja opettajia ja kehitetty työntekijöiden elinoloja.
 • Erityisen merkittäviä käyttökohteita tuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi pidemmällä tähtäimellä ovat viljelytapojen kehittäminen kestävämmiksi, tuotteen laadun parantaminen ja jalostusasteen nostaminen.
 • Reilun kaupan lisän käytöstä päätetään aina demokraattisesti. 

Reilu kauppa suojaa lapsia

Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty. Lapsityövoiman hyväksikäyttö määritellään Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusten mukaisesti. 

 • Reilu kauppa pureutuu myös lapsityövoiman hyväksikäytön syihin parantamalla tuottajayhteisöjen toimeentuloa ja elinoloja. Lapsityövoiman hyväksikäyttökieltoa valvotaan ja jos rikkeitä löytyy, niihin puututaan. 
 • Reilu kauppa hyödyttää lapsia muutenkin kuin lapsityövoiman hyväksikäyttökiellon kautta, sillä perheiden toimeentulon parantuessa Reilun kaupan myötä yhä useampi lapsi pääsee kouluun.

Ympäristön hyvinvoinnista huolehditaan

Reilun kaupan järjestelmän ympäristökriteerit tähtäävät siihen, että viljely on ympäristön kannalta kestävää ja että luonnon monimuotoisuutta vaalitaan. Puolella Reilun kaupan tuottajaorganisaatioista on myös luomusertifiointi.

Kemikaalit

 • Torjunta-aineiden käytölle ja varastoinnille on asetettu suoja-alueet, ja niitä käsittelevät henkilöt koulutetaan tehtävään. Torjunta-aineita käsitellessään työntekijät pukeutuvat asianmukaisiin suojavarusteisiin.
 • Tuholaisten torjunnalle on etsittävä vaihtoehtoisia tapoja torjunta-aineiden oheen. Torjunta-aineiden käytön tulee perustua tietoon tuholaisista ja niiden torjunnasta.
 • Käyttökiellossa olevien kemikaalien lista on kattava. Lista osuuskunnan käyttämistä torjunta-aineista päivitetään vähintään kolmen vuoden välein.

Geenimuuntelu ja luonnon monimuotoisuus

 • Geenimuunneltujen siementen ja taimien käyttäminen viljelyksillä on kiellettyä.
 • Luonnon monimuotoisuuden tai luonnon- ja kulttuuriarvojen suhteen merkittäviin alueisiin ei saa kohdistaa toimia, jotka tuhoaisivat tai vahingoittaisivat niiden arvoa.

Ainutlaatuinen järjestelmä


Reilu kauppa on kriteereiltään kattavin, kehitysmaissa vaikuttavin, luotetuin ja suosituin eettisen sertifioinnin järjestelmä maailmassa. Reilu kauppa on kestävän kehityksen edelläkävijä, joka tähtää köyhyyden vähentämiseen. 

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications