Valikko

Kehitysmaissa vaikuttavin

Reilun kaupan tuotteita tuotetaan 75 kehitysmaassa. Reilusta kaupasta hyötyy 1,6 miljoonaa kehitysmaiden pienviljelijää ja suurtilojen työntekijää perheineen. 

Reilu kauppa puuttuu kaupankäynnin epätasa-arvoisuuteen

Reilun kaupan kriteerit on luotu puuttumaan perinteisen kaupan ja kauppasuhteiden epätasa-arvoon sekä epävakaiden markkinoiden tuomiin ongelmiin.  

Reilussa kaupassa päätöksentekovaltaa käyttävät viljelijät 

Reilu kauppa on saanut alkunsa viljelijöiden aloitteesta. Vuonna 2011 tehdyn päätöksen mukaan kehitysmaiden viljelijät ja työntekijät omistavat jatkossa puolet Reilun kaupan järjestelmästä eli käyttävät yleiskokouksessa puolet päätösvallasta.

Me uskomme, että kun viljelijät käyttävät suurta päätöksentekovaltaa, he saavat mahdollisimman suuren hyödyn järjestelmästä. Reilu kauppa haluaa olla uudistamassa niitä perinteisiä voimasuhteita, joissa pohjoisen kuluttajat määrittelevät, mitä ja miten etelän köyhissä maissa tuotetaan. 

Reilu kauppa on rakennettu hyödyttämään heikossa asemassa olevia viljelijöitä

Reilun kaupan järjestämä on ainutlaatuinen myös siten, että suurin osa Reilun kaupan järjestelmään kuuluvista tuottajista on perhetuottajia; 86 prosenttia Reilun kaupan hyötyjistä on pienviljelijöitä. Reilun kaupan järjestelmä on luotu tukemaan kehitysmaiden pienviljelijöiden yrittäjyyttä ja helpottamaan sitä, että pienviljelijät pääsevät itsenäisinä toimijoina mukaan kansainväliseen kaupankäyntiin.

Muun muassa kahvi, kaakao, puuvilla ja riisi ovat tuotteita, joita viljelevät pääasiassa pienviljelijät. He viljelevät tuotteita omalla maatilallaan ja hoitavat markkinoinnin oman organisaationsa kautta. Näiden tuotteiden osalta Reilussa kaupassa sertifioidaan vain pienviljelijöiden tuotantoa, jotta heidän tuotteensa markkinoillepääsy olisi turvattu. Näin pienviljelijöiden on helpompi suunnitella elämäänsä huomista pidemmälle. Hintojen heilahtelu ja viljelytoiminnan kausiluonteisuus ovat aiemmin johtaneet siihen, että monien on ollut pakko muuttaa osaksi vuotta kaupunkiin tienaamaan rahaa. Reilun kaupan järjestelmä helpottaa tilannetta, koska hinta on vakaa ja toimeentulo turvattu. 

Reilun kaupan vaikuttavuus on tutkittua

Reilun kaupan vaikuttavuuden puolesta puhuu muun muassa laaja Greenwichin yliopistossa tehty selvitys, jossa analysoitiin yhteensä 23 eri tutkimusta  Reilun kaupan hyödyistä. Kartoituksen mukaan Reilu kauppa saa aikaan ne asiat, jotka se sanookin saavansa aikaan. 

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications