Valikko

Kriteerit

Reilun kaupan kriteerit

Kansainvälinen Reilun kaupan sertifiointijärjestelmä puuttuu maailmankaupan rakenteellisiin ongelmiin kaupallisen yhteistyön avulla. Reilu kauppa parantaa perhetuottajien ja suurtilojen työntekijöiden työ- ja elinoloja sekä ympäristön hyvinvointia kehitysmaissa. Reilua kauppaa tarvitaan, sillä äärimmäisessä köyhyydessä elää 1,4 miljardia ihmistä (YK), ja kehitysmaissa elää yli 900 miljoonaa ihmistä ilman riittävää ravintoa (FAO). 
 
Reilun kaupan sertifiointimerkki on riippumaton sertifikaatti. Sitä käytetään tuotteissa, jotka on sertifioitu kansainvälisten Reilun kaupan kriteereiden mukaisesti. Järjestelmän kriteerit asettaa Fairtrade International. Kriteerien tarkoituksena on saada aikaan kehitystä ja varmistaa, että järjestelmän hyödyt tavoittavat kehitysmaiden tuottajat. 
 
Reilun kaupan tuotteita tuotetaan sekä yksittäisten perheiden omistamilla pientiloilla että plantaaseilla, jotka käyttävät paljon palkkatyövoimaa. Reilun kaupan järjestelmä sai alkunsa kahvista, ja edelleen suuri osa järjestelmän piiriin kuuluvista tuottajista on kahvin pienviljelijöitä. Reilun kaupan kahvin tultua markkinoille 1988 Reilun kaupan periaatteita päätettiin pian soveltaa myös muihin tuotteisiin, kuten teehen ja kaakaoon. Tee viljellään perinteisesti plantaaseilla, joissa käytetään runsaasti palkattua työvoimaa. Reilun kaupan kriteereitä laajennettiin siten, että myös suurtiloilla esiintyvät epäkohdat voitaisiin ottaa huomioon. 
 
Kehitysmaissa pienviljelijät eivät saa sadostaan riittävää korvausta, joka kattaisi edes kestävän tuotannon kustannukset. Suurtiloilla taas työntekijät joutuvat usein tekemään pitkää työpäivää alhaisilla palkoilla, ja heidän elinolonsa voivat olla hyvin kehnot. Jotta sekä perheviljelijöiden että suurtilojen työntekijöiden lähtökohdat voitaisiin ottaa huomioon, Reilun kaupan järjestelmässä on luotu omat kriteerit perhetuottajille ja palkkatyövoimaa käyttäville suurtiloille. 
 
Reilun kaupan kriteereihin kuuluu, että perhetuottajille maksetaan tuotteesta vähintään Reilun kaupan takuuhintaa. Se kattaa kestävän tuotannon kustannukset. Suurtilojen työntekijät puolestaan saavat vähintään lakien mukaista ja asteittain nousevaa palkkaa, asialliset työolot ja oikeuden liittyä ammattiyhdistyksiin. Lisäksi lapsityövoiman hyväksikäyttö on kiellettyä Reilussa kaupassa. 
 

Tutustu Fairtrade Internationalin sivuilla Reilun kaupan kriteereihin:


Yleiset kriteerit pienviljelijöiden organisaatioille
     
Yleiset kriteerit suurtiloille
     
Tuotekohtaiset kriteerit pienviljelijöiden organisaatioille 

Tuotekohtaiset kriteerit suurtiloille
     
Kriteerit kauppaa käyville yrityksille
     
Reilun kaupan takuuhinnat ja Reilun kaupan lisät
     
Kiellettyjen kemikaalien lista
     
Reilun kaupan tuotannon maantieteellinen laajuus 
     

Reilun kaupan kriteerit jaotellaan minimikriteereihin ja lisäkriteereihin. Kaikkien tuottajaryhmien on täytettävä minimiehdot tiettyyn määräaikaan mennessä. Liittymisen jälkeen tuottajilta edellytetään vuosittain jatkuvaa kehitystä, ja siihen pyritään lisäkriteereillä.

 

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications