Valikko

Haastattelussa valvojat

Reilun kaupan tilojen tarkastajat haastattelussa

Felipe Arango, 29, on työskennellyt Reilun kaupan tiloja valvovan FLO-CERTin tarkastajana vuodesta 2003. Hän on opiskellut Bostonin yliopistossa liiketaloustiedettä ja yhteiskuntatieteitä. Tällä hetkellä hän johtaa FLO-CERTin Reilun kaupan valvojia Latinalaisessa Amerikassa.Kuinka tutustuit Reiluun kauppaan ja miten ryhdyit tarkastajaksi?

Aiemmin työskentelin pankissa. Kiinnostuin Reilun kaupan tarkastajan tehtävästä perustettuani kansalaisjärjestön ja tutustuttuani sitä kautta Reiluun kauppaan. Tein ensimmäiset tarkastuskäyntini Brasiliaan, ja nykyään teen tarkastuksia monessa maassa. Pidän työstäni ja pidän sitä erittäin tärkeänä. Uskon markkinoiden voimaan ja siihen että ne hyödyttävät jokaista, jos kaikille annetaan vain oikeudenmukaiset mahdollisuudet.

Selitä karkeasti, mitä työsi sisältää.

Tiivistettynä: edistän Reilun kaupan merkin luotettavuutta varmistamalla, että viljelijäyhteisöissä ja suurtiloilla noudatetaan Reilun kaupan taloudellisia ja sosiaalisia standardeja.

Montaako yhteisöä tarkastat?

Aluksi olin kiertävä tarkastaja, joka matkusti maihin, joissa ei ole tarkastajia lähellä. Nykyään teen tarkastuksia Perussa, Brasiliassa, Boliviassa ja Kolumbiassa. Kaiken kaikkiaan olen tekemisissä 70 - 80 viljelijäyhteisön kanssa.

Kuvaile tarkastuskäyntiä lyhyesti

Ensimmäinen tehtäväni on selittää osuuskunnan hallitukselle tai johtokunnalle, mitä aion tehdä seuraavien päivien aikana. Läpinäkyvyys on aivan yhtä tärkeää minulle kuin osuuskunnan johdollekin.

Yritän myös koota viljelijät aloitustapaamiseen, jossa selitän miksi olen paikalla, mitä minulle on annettu tehtäväksi ja että olen siellä auttaakseni heitä parantamaan omia ja perheidensä elinoloja. On erittäin tärkeää rakentaa molemminpuolisen luottamuksen ilmapiiriä tarkastajan ja viljelijöiden välille. Kun tähän päästään, vierailu viljelijäyhteisössä on kaikkein tehokkaimmillaan.

Kun olet saanut tarkastuksen valmiiksi, kauanko kestää ennen kuin osuuskunta on virallisesti sertifioitu?

Tarkastuksen jälkeen pidetään loppupalaveri johtajien kanssa. Keskustelemme tarkastuksen tuloksista, siitä mitä voidaan tehdä paremmin ja mitä asioita on pakko hoitaa ennen kuin osuuskunta voi saada Reilun kaupan sertifioinnin. Jos kaikki on kunnossa, osuuskunnalle ilmoitetaan sertifioinnista noin kaksi kuukautta loppupalaverin jälkeen.

Mitkä ovat erikoislaatuisimmat kokemuksesi tähän mennessä? Oletko nähnyt menestystarinoita, jotka ovat todella tehneet sinuun vaikutuksen.

Muutamat menestystarinat ovat todella koskettaneet minua henkilökohtaisesti. Yksi esimerkki: paikallisten alkuperäiskansojen kahvintuotanto oli Yungasin alueella Boliviassa pitkään täysin välikäsien hallussa. Viljelijät eivät saaneet sadoistaan riittävää elantoa, ja he olivat täysin riippuvaisia välikäsistä, jotka saivat valtaisat voitot maksaessaan viljelijöille kahvista aivan liian vähän. Kun Reilun kaupan järjestelmä saapui yhteen ainoaan osuuskuntaan, sana alkoi levitä nopeasti. Lyhyessä ajassa kaikki alueen viljelijät järjestäytyivät osuuskunniksi ja hankkivat Reilun kaupan sertifioinnin. Nykyään siellä on 14 osuuskuntaa. Oli hämmästyttävää nähdä, mitä Reilu kauppa sai aikaan: se palautti ihmisten omanarvontunnon ja auttoi rakentamaan kouluja, infrastruktuuria ja terveydenhoitopalveluita.

Toinen esimerkki on kolumbialaiselta banaaniplantaasilta. Siellä on toteutettu Reilun kaupan lisillä asunnonrakennushanke köyhimmille työläisille, joilla ei ollut varaa kelvolliseen kotiin. Eräällä brasilialaisplantaasilla ihmiset otettiin ensin palkkatyöhön. He ostivat Reilun kaupan lisillä maata ja perustivat oman osuuskunnan. Nyt pienviljelijät ovat ryhtymässä omaksi, riippumattomaksi Reilun kaupan tuottajaosuuskunnaksi.Murughia Rajasingham, 54, on työskennellyt Reilun kaupan tarkastajana vuodesta 2002. Koulutukseltaan hän on kirjanpitäjä ja luomutarkastaja.Kerro työstäsi lyhyesti.


Tarkastajan työ on erittäin kiinnostavaa. Reilun kaupan tarkastuksissa tarvitaan paljon kahdenvälisiä kontakteja ihmisten kanssa, luomutarkastuksiin verrattuna tarkastukset perustuvat enemmän haastatteluille. On puhuttava ihmisille ja tutustuttava heihin. Jos haluaa totuudenmukaisia vastauksia, on voitettava heidän luottamuksensa.

Mitä tarkastuskäynnillä tapahtuu?

Ensimmäinen askel on tutustua osuuskunnan perustajiin. Tavallisesti he esittelevät minut osuuskunnan johtoryhmälle. Ennen haastatteluita käyn läpi kaikki tarvittavat kirjalliset dokumentit. Sen jälkeen puhun satunnaisesti valitsemilleni viljelijöille. Yleensä jututan viljelijöitä ryhmähaastatteluissa.

Onko haastatteluissa mitään erityishaasteita?

Kulttuuriset seikat, kuten naisten haastatteleminen yksin, ovat haastavimpia. Erityisesti Indonesiassa on ongelmallista, että haastateltavan naisen seurassa on aina mies mukana. Intiassa ja Sri Lankassa naistenkin haastatteleminen on mahdollista ilman miesseuraa.

Montako päivää vietät tavallisesti osuuskunnassa?

Aika riippuu osuuskunnan jäsenten määrästä, yleensä tarkastus kestää kolmesta neljään päivään.Kenialainen Nyagoy Nyong´O on koulutukseltaan metsätieteen tohtori, ja hän on työskennellyt Reilun kaupan tarkastajana Itä-Afrikassa vuodesta 2002.Kun tarkastat plantaasia tai osuuskuntaa, mitä teet ensimmäisenä?


Osuuskunnissa tapaan ensimmäisenä osuuskunnan palkkaaman johtajan. Puhun hänen kanssaan, ja hän esittelee minut osuuskunnan jäsenten nimittämälle hallitukselle. Haastattelen heitä ja tarkastan osuuskunnan kirjalliset dokumentit. Ensimmäisen päivän vietän näiden ihmisten kanssa ja muodostan itselleni ensivaikutelman siitä, miten koko organisaatio toimii. Tämän jälkeen liikun alueella ja keskustelen viljelijöiden kanssa luottamuksellisesti ilman johtajien läsnäoloa. En ota haastateltavilta nimiä, jotta jokainen voi puhua vapaasti ja kertoa kaiken haluamansa. Teetehtaita ja -plantaaseja tarkastaessani tapaan johtajat, tarkastan kirjalliset dokumentit ja keskustelen työntekijöiden kanssa samalla, kun tarkastan tiloja paikan päällä.

Minkälaiset suhteet tarkastajilla ja viljelijöillä on keskenään? Ovatko viljelijät yleensä avoimia, vai tuntuuko sinusta, että he eivät kerro sinulle kaikkea, mitä sinun tulee tietää?

Se vaihtelee tilasta toiseen. On tuottajia, jotka ovat todella avoimia ja innoissaan Reilusta kaupasta. He ovat erittäin ystävällisiä, keskustelevat avoimesti ja näyttävät myös ne asiat, joissa on parannettavaa.

Viljelijät, jotka ovat varauksellisia, eivät yleensä ymmärrä Reilun kaupan konseptia. He puhuvat erittäin säästeliäästi ja saattavat yrittää venyttää totuutta. Tällaiset viljelijät lähestyvät tarkastusta testinä, joka heidän tulee läpäistä keinolla millä hyvänsä. Ennemmin tai myöhemmin totuus löytyy, kun keskustelen viljelijöiden kanssa ja käyn läpi kirjallisia dokumentteja.

On kuitenkin sanottava, että suurin osa viljelijöistä on erittäin vastaanottavaisia.

Onko sillä väliä, että tarkastaja on nainen? Koetko, että sinua ei aina kunnioitettaisi sukupuolesi takia?

En enää, mutta kun aloitin, asia oli ongelma. Tiedän kuitenkin, kuinka hankalissa tilanteessa on toimittava. Sanon vakuuttavasti, että minulla on täällä tehtävä, joten voisimmeko mennä asiaan? Ajan mittaan he alkavat sitten kunnioittaa minua. Sukupuoli ei itse asiassa ole ainoa haaste: varsinkin kukkaplantaaseilla moni omistaja ja johtaja on valkoihoinen. Ja minä menen sinne mustaihoisena naisena (naurua)!

Mitä sanot ihmisille, jotka haluaisivat tarkastajiksi? Mitä ominaisuuksia työssä tarvitaan?

Perustaitojen lisäksi on luotettava itseensä ja oltava vakuuttava. On oltava suora muttei opettajamainen, tapaamisissa tulee olla keskusteleva ja kyetä silti vetämään raja. Olen usein tekemisissä vaativien miesten kanssa, jotka haluat pitää naisen roolissaan.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications