Valikko

Esimerkkejä Reilun kaupan lisän käytöstä

Mihin Reilun kaupan lisää on käytetty?

Tuottajaorganisaatiot ovat päättäneet käyttää Reilun kaupan lisää hyvin erilaisiin hankkeisiin:

Tuotannon kehittämiseen

Reilun kaupan lisän ansiosta organisaatiolla ja sen jäsenillä on ollut mahdollisuus investoida liiketoimintansa pitkäjänteiseen kehittämiseen ja parantaa tuottavuuttaan ja asemaansa markkinoilla. Reilun kaupan lisää voi käyttää esimerkiksi

 • parempiin tuotantotapoihin ja työvälineisiin,
 • tuotannon monipuolistamiseen,
 • tehtaisiin, varastoihin tai jatkojalostukseen.

Koulutukseen

Reilun kaupan lisää on käytetty organisaation jäsenten, heidän perheidensä tai yhteisönsä koulutukseen. Koulutukseen investoiminen voi tarkoittaa esimerkiksi

 • organisaation jäsenten liike-elämän- ja ammatillista koulutusta (neuvottelutaitoja, taloushallintoa, atk-taitoja, kirjanpitoa, tuotantoa parantavia tekniikoita, laatukoulutusta, koulutusta ympäristöasioissa?UR?),
 • yhteisön jäsenten koulutusta muissa tärkeissä asioissa (luku- ja laskutaito, terveys- ja ravitsemusasiat, kansalaisoikedet). 

Yhteisön hankkeisiin

Moni organisaatio on päättänyt käyttää Reilun kaupan lisää hankkeisiin, jotka tukevat ympäröivää yhteisöä. Nämä saattavat olla hankkeita, joita jotkut muut organisaatiot toteuttavat tai joilla täydennetään valtion palveluita. Reilun kaupan lisällä voi tukea yhteisöä esimerkiksi kehittämällä

 • puhtaan juomaveden ja sähkön saantia, viemäröintiä,
 • koulutusta ja lasten pääsyä kouluun (koulurakennukset, koulumateriaalit, -kuljetukset, -maksut, -puvut, -ruokailu ja stipendit),
 •  terveydenhuoltoa (henkilökunnan koulutus, terveysvalistusohjelmat, terveyskeskusten tilat, pääsy sairaanhoitoon),
 • yhteisiä tiloja ja palveluita (liikenne, kulttuurikeskukset, kommunikaatio),
 •  sosiaalihuoltoa (sairaiden, kehitysvammaisten, yksinhuoltajaäitien ja vanhusten tukeminen, vakuutus- ja eläkeasiat),
 • erityisryhmien asemaa (naisten ja vähäosaisten koulutus),
 • ympäristönsuojelua (puiden istutus, jätteiden käsittely, energiatehokkuus),
 • valmiutta katastrofien kohtaamiseen (vesihuolto, tuholaisten torjunta, ruuan varastointi, luonnonkatastrofien varoitusjärjestelmät, tulvasuojat).

Taloudelliseen kehitykseen

Reilun kaupan lisää on käytetty myös tarjoamalla rahoituspalveluita organisaatioiden jäsenille ja heidän perheilleen ja yhteisöilleen. Reilun kaupan lisää voi käyttää esimerkiksi

 •     lainoihin ja mikroluottoihin,
 •     säästö-, vakuutus- ja eläkehankkeisiin,
 •     käteismaksuihin jäsenille erityisen vaikeina aikoina.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications