Valikko

Tuotteiden jäljittäminen

Reilun kaupan tuotteilta ja raaka-aineilta edellytetään fyysistä jäljitettävyyttä, ja niiden matkaa seurataan läpi koko tuotantoketjun.  Esimerkiksi tuotekoodin perusteella kunkin yksittäisen tuotteen matka pystytään jäljittämään tuottajalta kuluttajavalmiiseen pakkaukseen. 

Reilun kaupan tuotteet ja raaka-aineet on pidettävä erillään sertifioimattomista tuotteista ja raaka-aineista koko tuotantoprosessin ajan.  Erillään pitämistä valvotaan tarkastuskäynnein sekä viljelijöiden tiloilla että kauppaa käyvissä yrityksissä, esimerkiksi kahvipaahtimoissa. 

Poikkeustuotteet

Erillään pitämistä ja fyysistä jäljitettävyyttä ei toistaiseksi vaadita Reilun kaupan sokerilta, kaakaolta, mehuilta eikä teeltä. 

Poikkeustuotteiden jalostaminen tapahtuu usein varsin pitkälle jo tuotantomaassa, eivätkä viljelijät yleensä omista raaka-aineet prosessoivia tuotantolaitoksia. Esimerkiksi sokeriruoko on prosessoitava 48 tunnin sisällä sadonkorjuusta, joten viljelijät eivät voi valita satonsa prosessointipaikkaa tai ?UR"aikaa. Käytännössä Reilun kaupan viljelijöiden tuottama sokeri prosessoidaan samoissa tehtaissa kuin sertifioimattomatkin tuotteet.

Jos Reilun kaupan viljelijöiden tuottama sokeriruoko prosessoitaisiin erikseen, sokeritehtaan tuotantolinja tulisi pysäyttää ja tyhjentää heitä varten. Reilun kaupan viljelijät joutuisivat maksamaan prosessoimisesta enemmän kuin muut, ja kohonneet kustannukset nostaisivat myös kuluttajien lopputuotteesta maksamaa hintaa. Tämä laskisi tuotteiden myynti ä ja sulkisi suuren viljelijäjoukon Reilun kaupan markkinoiden ulkopuolelle. 

Mitä poikkeustuotteissa jäljitetään? 

Neljän poikkeustuotteen tuotantoketjussa valvotaan tuotemäärän pysymistä samana läpi koko tuotantoketjun. Esimerkiksi kaakaosta suklaata tekevä yritys ei voi myydä tuotteissansa enempää Reilun kaupan kaakaota kuin mitä se on itselleen ostanut. Siksi Reilun kaupan viljelijät saavat tuotteidensa myymisestä samat hyödyt siitä riippumatta, jäljitetäänkö niitä fyysisesti vai ei. Kuluttajilla on vastaavasti mahdollisuus edistää viljelijöiden toimeentuloa omilla ostovalinnoillaan: sertifioidun raaka-aineen määrä pysyy pellolta lopputuotteeseen samana, joten mitä enemmän tuotteita ostetaan, sitä suurempia ovat Reilusta kaupasta kehitysmaihin kanavoituvat hyödyt. 

Tulevaisuus

Pitkän ajan tavoitteena on edetä myös poikkeustuotteissa kohti fyysistä jäljitettävyyttä, mutta tavoitteeseen ei tule pyrkiä tavalla, joka vahingoittaisi viljelijöitä. Erillään pitäminen on sitä helpompaa, mitä suositumpia Reilun kaupan tuotteet ovat. Jos esimerkiksi yksittäinen sokeritehdas pystyisi prosessoimaan vain Reilun kaupan viljelijöiltä tulevaa sokeriruokoa, tehtaalle ei tulisi lisäkustannuksia Reilun kaupan sokerin prosessoimisesta erikseen. Viljelijöillä voi olla myös mahdollisuus käyttää Reilusta kaupasta saamiaan lisätuloja investointeihin, joiden avulla heillä on mahdollisuus jalostaa tuotteitaan pidemmälle itse. 

Fyysisesti jäljitettävät tuotteet, kaikki muut paitsi poikkeustuotteet, esimerkiksi:

  • kahvi
  • kukat
  • hedelmät
  • hunaja
  • viini
  • riisi

Poikkeustuotteet

  • sokeri
  • kaakao
  • mehu
  • tee

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications