Startsida
Valikko

Rättvis handel vill uppnå en värld där odlare och arbetare i u-länder har möjlighet till en tryggad och hållbar försörjning och en möjlighet att själva besluta om sin framtid. 

Rättvis handel vill minska fattigdomen med hjälp av handel. 

Folkrörelsen som stöder Rättvis handel genomsyrar hela det finländska samhället. Till den hör företag, organisationer och medborgare som fattar konsumtionsbeslut.

Ajankohtaista

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications