Valikko

Miksi mukaan?

Reilu kauppa antaa kehitysmaiden viljelijöille mahdollisuuden kouluttautua ja päättää itse omasta tulevaisuudestaan. 

Reilun kaupan edistäminen on kouluille konkreettinen ja arkinen tapa toimia yhdessä oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Arvonimi kertoo oppilaille ja muille sidosryhmille koulun globaalista vastuunkannosta. 

Arvonimen saaneille kouluille tarjoutuu tilaisuus olla mukana hauskoissa Reilun kaupan kampanjoissa ja saada tietoa kehitysmaiden arjesta. 

Reilun kaupan asiantuntijan voi pyytää kertomaan oppilaille eettiseen kauppaan liittyvistä kysymyksistä.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications