Valikko

Kampanjassa mukana

Changemaker-verkosto

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimiva verkosto, joka tarjoaa vapaaehtois- ja vaikuttamistoiminnan mahdollisuuksia kehityskysymyksistä kiinnostuneille nuorille.

Eettisen kaupan puolesta Eetti ry

Eettisen kaupan puolesta Eetti ry on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää reilua ja ekologisesti kestävää maailmankauppaa.

Kirkkopalvelujen Seurakunta- ja järjestöpalvelut

Kirkkopalvelut antaa tukea ja toivoa kristittynä elämisen arkeen.

Kirkkohallitus

Kirkkohallitus hoitaa kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa.
Reilun kaupan seurakunta -kampanja tekee yhteistyötä myös Suomen evankelisluterilaisen kirkon Ympäristödiplomin kanssa.

Kirkon Ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanapu toimii yli 30 maassa, siellä missä hätä on suurin. Järjestö tekee työtä kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Ulkomaanapu on ulkoministeriön kumppanuusjärjestö ja osa kirkkojen kansainvälistä avustusverkostoa.

Opiskelijoiden Lähetysliitto

Opiskelijoiden lähetysliitto on Helsingissä toimiva itsenäinen kristillinen opiskelijajärjestö, joka toimii Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalta.

Ortodoksinen Lähetys

Ortodoksinen Lähetys ry on Suomen ortodoksisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tehtävänä on toteuttaa kirkon lähetystehtävää ja syventää lähetysvastuuta kirkossa ja sen jäsenissä.

Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu

Ortaid kanavoi humanitaarista apua (vaatteita, leluja, ruokaa) luostareille, seurakunnille ja lastenkodeille Karjalassa, Pietarin alueella ja Baltiassa.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin.

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto

SKY on yksi vanhimmista suomalaisista kristillisistä opiskelijajärjestöistä. SKY on ollut uranuurtaja ekumenian, diakonian, rippileiritoiminnan ja ympäristökysymysten kohdalla.

Suomen Lähetysseura

Suomen Lähetysseura toimii ulkomailla yhteistyössä paikallisten, pääasiassa luterilaisten, kirkkojen kanssa. Lähetysseuralla on toimintaa lähes 30 maassa viidellä mantereella.anssa.

Suomen World Vision

Suomen World Vision toimii kehitysmaiden yhteisöjen pitkäjänteisenä kumppanina parantaakseen pysyvästi lasten elinoloja ja edistääkseen lasten oikeuksia.

Tulkaa kaikki -liike

Tulkaa kaikki -liike on samaan päämäärään eri teitä pyrkivien verkosto, jonka tarkoituksena on rohkaista turhautuneita ja herättää kirkossa ja sen liepeillä rehellistä keskustelua.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications