Valikko

Taustatietoa mehuista

Monet mehuntuottajat ovat joutuneet suuriin vaikeuksiin, kun hinnat maailman mehumarkkinoilla ovat laskeneet. Esimerkiksi appelsiineista maksetaan usein niin vähän, että hinta ei kata pienten ja keskisuurten tuottajien tuotantokustannuksia.

Appelsiinimehuntuotanto keskittyy koko ajan enemmän ja enemmän, ja markkinoita hallitsee muutama monikansallinen yhtiö. Tämä heikentää pienviljelijöiden mahdollisuuksia kilpailla kansainvälisillä markkinoilla, ja monet heistä eivät pärjää.

Suurin osa mehutuotannossa käytetyistä hedelmistä on kasvatettu suurtiloilla, jotka käyttävät paljon tilapäisiä työntekijöitä. Pitääkseen tuotantokustannukset alhaisina, tilat saattavat teettää töitä epäinhimillisissä olosuhteissa. Työntekijät saavat muun muassa alhaista palkkaa ja joutuvat elämään kehnoissaolosuhteissa vailla riittävää terveydenhuoltoa.

Reilun kaupan järjestelmä edistämässä viljelijöiden ja työntekijöiden asemaa

Reilun kaupan järjestelmä auttaa perheviljelijöitä selviämään maailmanmarkkinoilla. Reilu kauppa edistää tuottajien markkinoille pääsyä ja perheviljelijät saavat tuotteestaan vähintään takuuhintaa, joka kattaa kestävän tuotannon kulut.

Suurtilojen työntekijöille Reilu kauppa tuo vähintään lakien mukaisen palkan ja varmistaa kohtuulliset työ- ja elinolot. Esimerkiksi Brasiliassa Fairtrade International kehottaa työntekijöitä rekisteröitymään sopijajärjestöihin, jotka järjestävät sosiaaliturvan ja minimitason ylittävän palkan. Ostajan maksamaa erillistä Reilun kaupan lisää viljelijät tai työntekijät käyttävät yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin, kuten terveydenhuoltoon tai koulutukseen.

Mehuntuottajien tuottajaorganisaatiot ovat käyttäneet erillisiä Reilun kaupan lisiä muun muassa koulujen tukemiseen ja ATK- sekä luku- ja kirjoitustaitokurssien järjestämiseen. Rahoja on käytetty myös terveyden tukemiseen, esimerkiksi lasten ravitsemuksen parantamiseen. Reilun kaupan lisät ovat olleet tukena myös silloin, jos viljelijät ovat halunneet siirtyä luomuviljelyyn.

Vuonna 2014 Reilun kaupan mehua myytiin maailmassa yli 43 miljoonaa litraa. Reilun kaupan mehujen raaka-aineita tuotetaan ainakin Beninissä, Brasiliassa, Costa Ricassa, Kuubassa, Ecuadorissa, Egyptissä, Intiassa, Perussa, Etelä-Afrikassa ja Thaimaassa.

Tutustu Reilun kaupan yleiskriteereihin tai tuotekohtaisiin kriteereihin Reilun kaupan kansainvälisen yhteistyöjärjestön Fairtrade Internationalin internetsivuilla.

Mehu on yhdistelmätuote. Yhdistelmätuotteista lisää täällä.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications