Valikko

Leikkokukista

Ruusu ja neilikka ovat maailman suosituimmat leikkokukat. Leikkokukkien markkinat sijaitsevat pääasiassa rikkaissa teollisuusmaissa, mutta erityisesti viime vuosina tuotanto on siirtynyt yhä enemmän kehitysmaihin, joissa on tarjolla halpaa työvoimaa sekä väljempi ympäristö- ja työlainsäädäntö.

Suuria kukkaviljelmiä on syntynyt erityisesti Kolumbiaan, Ecuadoriin, Keniaan ja Zimbabween. Leikkokukkateollisuus on yksi suurimmista vientialoista joissakin Afrikan maissa. Esimerkiksi Keniassa ruusu on toiseksi suurin vientituote heti teen jälkeen. Kenian ruusuteollisuus työllistää noin 70 000 ihmistä, joista valtaosa on naisia.

Vaikka ala on kukoistava, kaikki eivät hyödy siitä tasapuolisesti. Useat ammattiliitot ja kansalaisjärjestöt ovat arvostelleet kukkaviljelmien työntekijöiden epäinhimillisiä työoloja. Kenya Human Rights Commissionin (KHRC) vuonna 2002 tekemässä tutkimuksessa kukkateollisuutta syytettiin siitä, että se maksoi työntekijöilleen alle dollarin 8?UR"12 tunnin työpäivästä ja majoitti nämä ahtaissa tiloissa. Työntekijöitä vaadittiin myös usein käsittelemään vaarallisia kemikaaleja ilman kunnollisia suojavarusteita, mikä altisti heidät myrkytysriskille.

Kukkien tuotannossa käytetään paljon torjunta-aineita, jotka aiheuttavat paitsi terveyshaittoja myös ympäristön pilaantumista. Torjunta-aineita käytetään tiloilla jopa täysin ilman suojavarusteita. Monet kehitysmaissa käytetyistä myrkyistä on kielletty Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Reilu kauppa edistää työntekijöiden oikeuksia

Reilu kauppa pyrkii merkkijärjestelmänsä kautta tukemaan suurtilojen työntekijöiden asemaa ja oikeuksia. Reilu kauppa -sertifioiduilla kukkatiloilla työntekijöille taataan turvalliset ja asialliset työolot, ja heille maksetaan vähintään lakien mukaista palkkaa. Työntekijöillä on oikeus vähintään kolmen viikon palkalliseen vuosilomaan ja naisilla vähintään kahdeksan viikon äitiyslomaan. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kiellettyä, ja tuotannossa noudatetaan tiukkoja ympäristökriteereitä.

Ympäristökriteereihin kuuluvat muun muassa kiellettyjen kemikaalien lista ja se, että tilojen työntekijät koulutetaan käyttämään kemikaaleja turvallisesti. Kemikaalien kanssa työskentelevät työntekijät käyvät kolmen kuukauden välein lääkärintarkastuksissa, jotta pystytään varmistamaan, etteivät torjunta-aineet ole vaarantaneet heidän terveyttään.

Reilun kaupan kukissa ei ole takuuhintaa vaan kukkatilan omistaja ja kukkien ostaja neuvottelevat kauppahinnan. Kukkien ostohinnan päälle maksetaan 10 prosentin suuruista Reilun kaupan lisää, joka käytetään koko yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin, kuten terveydenhuoltoon ja koulutukseen.

Reilun kaupan hyötyjä

Eri Reilun kaupan kukkatiliolla työskentelee yli 50 000 henkilöä. 

Kenialaisella Oserian-kukkatilalla työntekijät ovat päättäneet käyttää Reilun kaupan lisiä esimerkiksi seuraaviin parannuksiin:

  • Työntekijöiden lapsille on myönnetty koulutusstipendejä.
  • Kouluihin on lahjoitettu kirjoja.
  • Päiväkotia on remontoitu.
  • Koulurakennukseen on rakennettu lisää luokkahuoneita.
  • Tilalle on hankittu sähkögeneraattori takaamaan tasainen sähkönsaanti ympärivuorokautisesti.
  • Tilalle on hankittu vesisäiliöitä helpottamaan vedensaantia.

Lisäksi eri kukkatiloilla on käytetty Reilun kaupan lisiä esimerkiksi seuraaviin hankkeisiin:

  • Aikuiskoulutusta varten on perustettu kurssikeskus, jossa voi opiskella esimerkiksi ATK-taitoja ja vaatteiden ompelua.
  • Työntekijöiden asumisoloja on parannettu.
  • On rakennettu vesikaivoja.
  • Päiväkoteihin, kouluihin ja lastenkoteihin on ostettu tarvikkeita.

Reilun kaupan leikkokukkia tuotetaan suurtiloilla ainakin Kolumbiassa, Ecuadorissa, Egyptissä, Intiassa, Keniassa, Sri Lankassa, Tansaniassa ja Zimbabwessa.

Viljelijät kertovat-osiossa löydät lisää tietoa Reilun kaupan hyödyistä kukkatiloilla:

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications