Valikko

Taustatietoa riisistä

Riisi on maailman tärkein ravintokasvi, joka täyttää päivittäin miljardien ihmisten vatsat. Se on myös tärkeä toimeentulon lähde kehitysmaissa. Riisintuotanto on ollut tasaisessa kasvussa 1960-luvulta lähtien. Monet riisipulasta aikanaan kärsineet kehitysmaat, kuten Intia, pystyvät nyt viljelemään riittävästi riisiä omiin tarpeisiinsa ja tuottavat jopa ylijäämää vientiin. Nykyään yli miljardi ihmistä saa elantonsa pääosin tai jopa yksinomaan riisin tuotannosta. Heistä suurin osa on perheviljelijöitä, jotka elävät kehitysmaissa.

Varmistaakseen riisin riittävyyden kotimaassa useimmat maat säätelevät vientiyritystensä toimintaa tiukoilla laeilla. Tästä huolimatta nälkä on yhä ongelma monilla riisiä tuottavilla alueilla ?UR" jopa niillä, joilla tuotanto selvästi ylittää kotimaisen kysynnän.

Perheviljelijät joutuvat usein myymään ylijäämänsä lisäksi suurimman osan sadostaan hinnoilla, jotka eivät riitä kattamaan tuotantokustannuksia. Viljelijöillä on vain harvoin mahdollisuus varastoida vasta poimittu riisi ja myydä se hinnan ollessa korkeimmillaan. Useimmiten pienviljelijät myyvät riisisatonsa tahoille, jotka prosessoivat riisin ja myyvät sen eteenpäin. Monissa kehitysmaissa muuttuu koko ajan vaikeammaksi, jopa mahdottomaksi, myydä kotimaassa tuotettua riisiä kestävään hintaan.

Maailman kauppajärjestön WTO:n johdolla toteutetun kaupan vapauttamisen seurauksena tehotuottajamaiden, kuten Yhdysvaltojen ja Japanin, tukiaisin rahoitettu riisi pääsee kansainvälisille markkinoille hinnoilla, jotka alittavat sen tuotantokustannukset. Toisin sanoen tukiaisin rahoitettu riisi dumpataan kansainvälisille markkinoille, mikä painaa yleisiä markkinahintoja alle kehitysmaiden tuottajien tuotantokustannusten ?UR" myös heidän omilla kotimarkkinoillaan.

Lisärasitteena monilla viljelijöillä on myös velkoja, jotka ovat kertyneet esimerkiksi viljelijöiden ostettua paranneltuja siemeniä tai lannoitteita, joiden hinnat nousevat jatkuvasti. Harva viljelijä saa vapautettua itseään velkakierteestä pelkästään riisinviljelyllä ja usein viljelijöiden on pakko myydä maatilkkunsa.

Reilu kauppa tuo hyvinvointia

Reilun kaupan riisillä on potentiaalia tuoda hyvinvointia laajoille maaseutualueille kehitysmaissa. Reilun kaupan takuuhinta kattaa kestävän tuotannon kustannukset ja viljelijöillä on halutessaan mahdollisuus saada ennakkorahoituksena jopa 60 % ostettavan riisierän arvosta. Reilun kaupan järjestelmä tukee viljelijöiden markkinoillepääsyä ja tuotannon monipuolistamista. Järjestäytymällä tuottajaorganisaatioiksi ja investoimalla Reilun kaupan lisiä infrastruktuuriin viljelijät voivat ryhtyä itse prosessoimaan, varastoimaan ja myymään riisiään.

Tuottajaorganisaatiot tarjoavat jäsenilleen myös koulutusta esimerkiksi tehokkaammista ja ympäristöystävällisemmistä viljelytavoista. Reilun kaupan lisän avulla viljelijäryhmät voivat myös esimerkiksi luoda mikroluottorahaston, jonka avulla viljelijät voivat monipuolistaa tuotantoaan ja aloittaa uusia liiketoiminnan muotoja sekä kouluttaa lapsiaan, jotta nämä voivat aikuisina hankkia toimeentulonsa myös muualta kuin riisinviljelystä.

Vuonna 2014 Reilun kaupan riisiä myytiin maailmalla noin 5 miljoonaa kiloa. Reilun kaupan riisiä viljellään ainakin Egyptissä, Intiassa, Laosissa, Malissa ja Thaimaassa.

Tutustu Reilun kaupan yleiskriteereihin tai tuotekohtaisiin kriteereihin Reilun kaupan kansainvälisen yhteistyöjärjestön Fairtrade Internationalin internetsivuilla.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications