Valikko

Taustatietoa teestä

Teetä viljellään maailmassa yli 30 maassa ja monissa maissa se on hyvin tärkeä vientituote. Kuitenkin maailman teemarkkinoilla teestä maksettavat hinnat ovat pitkällä aikavälillä selvästi laskeneet, mikä pitää useimpia maailman teetiloista ahtaalla. Vaikka monissa maissa teetilojen työntekijöiden olosuhteita turvaamaan on säädetty tiukkojakin lakeja, niiden noudattaminen on tiloille vaikeaa nykyisessä markkinatilanteessa. Niinpä teetilojen työtekijät joutuvat usein asumaan hyvin ahtaasti ja kurjissa olosuhteissa ilman sähköä, juoksevaa vettä, kunnollista palkkaa ja peruspalveluita.

Reilu kauppa palkatun työnvoiman tukena

Suurin osa teetiloista on palkkatyövoimaa käyttäviä suurtiloja. Oleellisimpia Reilun kaupan hyötyjä teetiloilla ovat, että tiloilla noudatetaan työntekijöiden oikeuksista laadittuja kansainvälisiä sopimuksia ja kansallisia lakeja ja työntekijöille maksetaan vähintään lainmukaista palkkaa. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty, ja tuotannossa noudatetaan tiukkoja ympäristökriteereitä. Työturvallisuussääntöjä noudatetaan, ja työntekijöille tarjotaan asianmukaisia suojavarusteita esimerkiksi kemikaalien käsittelyyn. Reilun kaupan takuuhintaa maksetaan niistä teetuotteista, joista maksetaan tyypillisesti vain hyvin vähän.

Erillisten Reilun kaupan lisien avulla tiloilla voidaan toteuttaa työntekijöitä ja koko yhteisöä hyödyttäviä hankkeita. Reilun kaupan lisillä on toteutettu muun muassa seuraavia hankkeita:

  • Intialaisella United Nilgiri -tilalla työntekijöille on perustettu eläkerahasto, taattu perusterveydenhuolto ja rokotukset, hankittu lapsille koulubussi ja tietokoneita kouluun. Eläkkeelle työntekijät pääsevät 58 vuoden iässä.
  • Srilankalaisella Koslanda-tilalla työntekijöiden asuintaloja on parannettu ja niihin on hankittu muun muassa kaasuliedet. Liesien ansiosta työntekijöiden ei tarvitse käyttää vapaa-aikaansa polttopuiden keräämiseen.
  • Tansanialaisella Herkulu-tilalla työntekijät ovat korjanneet huonokuntoisia asuntojaan ja rakentaneet terveysaseman.
  • Intialaisen Ambootia-tilan työntekijät ovat kyenneet toteuttamaan lukuisia elämää helpottavia parannuksia. Reilun kaupan lisiä on käytetty mm. työntekijöiden asumusten kohentamiseen sekä lasten koulutusmahdollisuuksien parantamiseen. Alueen koulua on korjattu, kouluun on palkattu opettajia ja lapsille on myönnetty stipendejä. Jätehuollon järjestämisen ansiosta työntekijöiden elämänlaatu on parantunut, ja heidän kotinsa ja elinympäristönsä ovat nyt aikaisempaa puhtaampia ja viihtyisämpiä. Lisäksi puita pyritään istuttamaan vuosittain tuhansittain eroosion ehkäisemikseksi.

Vuonna 2014 Reilun kaupan teetä myytiin maailmanlaajuisesti yli 11 miljoonaa kiloa. Reilun kaupan teetä viljellään perheviljelmillä ja suurtiloilla ainakin Burkina Fasossa, Kiinassa, Egyptissä, Intiassa, Keniassa, Laosissa, Malawissa, Perussa, Ruandassa Etelä-Afrikassa ja Sri Lankassa. Vuoden 2013 lopussa Reilun kaupan teeviljelmillä 12 eri maassa työskenteli kaiken kaikkiaan yli 290 000 henkilöä.

Tutustu Reilun kaupan yleiskriteereihin tai tuotekohtaisiin kriteereihin Reilun kaupan kansainvälisen yhteistyöjärjestön Fairtrade Internationalin internetsivuilla.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications