Valikko

Reilun kaupan viini

Viinirypäleiden viljely, viininvalmistus ja viiniturismi ovat tärkeitä työllistäjiä monissa kehitysmaissa. Tosin viinituotannon hyödyt jakautuvat epätasaisesti, eivätkä rypäletilojen työntekijät yleensä ole suurimpien hyötyjien joukossa. Viiniteollisuudessa kansainvälinen kilpailu on kovaa, eikä rypäletilojen työntekijöiden hyvästä kohtelusta saa yleensä lisäpisteitä. Lisäksi Etelä-Afrikassa alalla näkyvät edelleen myös 1990-luvulla päättyneen apartheid-politiikan jäljet, sillä vain harvoilla tiloilla työntekijät omistavat osan tilasta tai osallistuvat sen päätöksentekoon.

Reilumpien rypäleiden puolesta

Reilun kaupan viineissä on kyse rypäletuotannon sertifioimisesta. Monet nykyisistä Reilu kauppa -sertifioiduista tuottajista kuitenkin omistavat joko kokonaan tai osittain viinitiloja ja ovat siten mukana myös viinin valmistuksessa.

Ostaja maksaa tuottajille rypäleistä vähintään takuuhintaa, joka kattaa kestävän tuotannon kustannukset. Luomurypäleiden takuuhinta on hieman korkeampi.

Rypäletiloista suurin osa on suurtiloja ja tällöin Reilun kaupan kriteereissä olennaisia ovat työntekijöiden palkkojen, oikeuksien ja työskentelyolosuhteiden parantaminen. Reilun kaupan viinin tuotannossa työntekijöille maksetaan vähintään lainmukaista palkkaa ja noudatetaan työntekijöiden oikeuksista laadittuja kansainvälisiä sopimuksia ja kansallisia lakeja. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty ja tuotannossa noudatetaan tiukkoja ympäristökriteereitä. Työntekijöille tarjotaan asianmukaiset suojavarusteet esimerkiksi kemikaalien käsittelyyn.

Takuuhinnan lisäksi jokaisesta Reilun kaupan viinien valmistuksessa käytetystä rypälekilosta maksetaan Reilun kaupan lisää 0,04 euroa, joka käytetään yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin, kuten koulutukseen ja terveydenhuoltoon.

Reilun kaupan viinistä saatuja Reilun kaupan lisiä on käytetty muun muassa seuraavasti:

  • Fairhills-projektin viinitiloilla on rakennettu uusi lasten päiväkoti ja remontointiin ja laajennettiin kahta olemassaolevaa päiväkotia.
  • Thandi-viinien rypäleitä tuottavalla Lebanon Fruit Farm -tilalla on kustannettu paikallisille lapsille koulustipendejä. Seuraavaksi tilan työtekijät haluavat rakentaa oman viinikellarin.
  • Isabelo- ja Ivory Creek -viineihin rypäleitä tuottavalla Bergendal-tilalla Reilun kaupan lisiä on käytetty yhteisön kehittämisohjelmaan, johon kuuluu muun muassa aikuiskoulutusta, päiväkotiopettajien koulutusta ja hiv/aids-tietoisuuden parantamista. Seuraavaksi lisiä aiotaan käyttää päiväkodin remontoimiseen ja monitoimitalon rakentamiseen.
  • La Fonda -viinejä tuottavalla tilalla Chilessä on Reilun kaupan lisää käytetty mm. pyörätuolien ostamiseen vammaisille. Lisäksi kahdeksan nuorta on päässyt opiskelemaan yliopistoon. 


Tutustu Reilun kaupan yleiskriteereihin tai tuotekohtaisiin kriteereihin Reilun kaupan kansainvälisen yhteistyöjärjestön Fairtrade Internationalin internetsivuilla.

Viljelijät osiosta löydät lisää tietoa viininviljelyksestä ja Reilun kaupan hyödyistä:

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications