Valikko

Miten valvonta toimii?

Reilussa kaupassa se, joka käy kauppaa, ei valvo itse itseään, vaan valvonta ja kaupankäynti on selvästi erotettu toisistaan. Valvonnalla tarkoitetaan sen varmistamista, että Reilun kaupan tiloilla ja koko väliportaan ketjussa aina kuluttajaan asti toimitaan kriteerien mukaisesti.  

Reilun kaupan kriteerien valvonnasta vastaa FLO-CERT-yhtiö, jolla on tarkastustehtävissä eri puolilla maailmaa yli 100 henkeä. Kaikki tuottajat ja tuotantoketjuun osallistuvat valmistajat tarkastetaan säännöllisesti. Tuotantotapojen lisäksi seurataan Reilun kaupan takuuhinnan ja Reilun kaupan lisien maksua sekä lisien käyttöä. Valvojia kierrätetään siten, ettei sama valvoja tarkasta jatkuvasti samoja tuottajia. 

Reilun kaupan valvonnalle, josta vastaa FLO-CERT, on myönnetty ISO 17065 -standardi. Standardi on osoitus puolueettomasta ja läpinäkyvästä valvonnasta. Reilun kaupan valvonta pitää sisällään sekä ennalta ilmoitettuja käyntejä että yllätysvierailuja tiloille ja yrityksiin. Käyntien yhteydessä tehdään haastatteluita sekä käydään läpi kirjallista dokumentaatiota.  Esimerkki FLO-CERTin tarkastuskäynnistä.

Perustiedot FLO-CERTista englanniksi.

Lue lisää Reilun kaupan valvonnasta FLO-CERTin internetsivuilta.

Mitä tapahtuu, jos valvonnan yhteydessä paljastuu puutteita? 


Jos tiloilta löytyy valvontakäynnin yhteydessä vähäisiä rikkeitä, valvoja antaa asioiden korjaamiselle takarajan, jonka jälkeen asioiden kuntoon saattaminen tarkistetaan.  Se tehdään esimerkiksi uudella valvontakäynnillä. 

Jos tiloilta löytyy vakavia rikkomuksia, kuten esimerkiksi kiellettyjen kemikaalien listalla olevien kemikaalien käyttöä, rikkomuksen tehneen tilan tai viljelijäyhteisön sertifiointi jäädytetään. Tämän jälkeen tuottajalla ei ole oikeutta solmia uusia kauppasuhteita Reilun kaupan tuotteiden myymiseksi. Jos rikkomuksia ei korjata valvojan antamaan takarajaan mennessä, menettää tuottaja kokonaan oikeuden myydä Reilun kaupan tuotteita. 

Koska Reilun kaupan tuotannolle säädetyt kriteerit ovat tiukat ja yksityiskohtaiset, tiloilta löytyy usein pieniä asioita, joiden korjaamisen valvoja tarkistaa uudella valvontakäynnillä tai pyytämällä dokumentaatiota asian korjaamisesta. Vakavat, sertifioinnin jäädyttämiseen johtavat rikkeet ovat harvinaisempia.

Katso esimerkki valvonnasta täältä.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications