Valikko

Gallup

Valtaosa suomalaisista pitää tärkeänä, ettei julkisilla varoilla tueta ympäristöä tai ihmisten oikeuksia polkevaa tuotantoa. Ympäristöriskien minimoiminen on tärkeää 81 prosentille suomalaisista ja ihmisoikeusriskien minimoiminen 79 prosentille suomalaisista.

Kannatus ilmeni kyselytutkimuksessa, jonka Reilu kauppa ry yhdessä Pro Luomun ja Motiva Ympäristömerkinnän kanssa teetti vuonna 2016. Tutkimuksen toteutti markkinatutkimusyritys Sales Questor huhtikuussa 2016. Kyselyn otos edusti aikuisväestön jakaumaa iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan.

Tutkimuksen mukaan seitsemän kymmenestä suomalaisesta haluaa lisätietoa siitä, miten vastuullisuus huomioidaan heidän oman kuntansa hankinnoissa. Enemmistö ihmisistä luulee, että heidän oma kuntansa ottaa jo hankinnoissa huomioon ympäristönäkökulman (79%) sekä ihmisoikeuksien toteutumisen ja lapsityövoiman kiellon (74%).

Vastaajista 65% kertoi äänestävänsä kuntavaaleissa mieluummin henkilöä, joka tukee vastuullisia hankintoja.

Hankintapäättäjien näkökulma

Samana keväänä teetettiin kysely myös kuntien hankintapäättäjille. Kyselyssä selvitettiin, mitkä tekijät hankaloittavat ympäristö-, työoikeus- ja ihmisoikeuskysymysten huomioon ottamista julkisissa hankinnoissa.

Kävi ilmi, että hankintapäättäjät kaipaavat tietoa ja tukea kuntapäättäjiltä. Hankintapäättäjät kokevat, että kuntapäättäjät eivät linjaa tai arvosta vastuullisten tuotteiden hankintaa.

Kunnilta puuttuvat tavoitteet vastuullisille hankinnoille. Vajaalla puolella (44%) on ohjeistuksia vastuullisiin hankintoihin ja vain viidenneksellä (20%) on asetettu vastuullisiin hankintoihin liittyviä tavoitteita.

Tutkimuksen toteutti Sales Questor tammikuussa 2016. Kohderyhmäksi rajattiin Suomen 200 suurinta kuntaa. Tutkimuksessa haastateltiin kuntien elintarvike- ja ruokahuoltohankinnoista ja käyttötarvikkeiden ja palvelujen hankinnoista vastaavia henkilöitä.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications