Valikko

Miten hankkia vastuullisesti?

Vuoden 2017 alussa voimaan astuneen hankintalain (1397/2016) myötä hankinnoilla on entistä helpompaa edistää ihmisarvoista työtä, ympäristöystävällistä tuotantoa, hyvinvointia ja yhteiskunnalista vakautta.

Laki täsmentää, että työntekijöiden oikeudet, ihmisoikeudet ja ympäristövaikutukset saa huomioida hankinnan jokaisessa vaiheessa eli

  • hankinnan suunnittelussa (65 §),

  • tarjoajien soveltuvuuden arvioimisessa (80, 81, 83 §),

  • tuotteen tai palvelun ominaisuuksien määrittelyssä (72 §),

  • tarjousten vertailussa (93 §),

  • sopimusehdoissa (98 §) ja sopimuskaudella.

Hankintalaki kannustaa käyttämään tarjousten vertailuperusteena hinta-laatusuhdetta ja täsmentää, että tuotteen sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja ympäristöominaisuudet ovat laatuominaisuuksia.

Lue lisää "Vinkkejä vastuullisten kehitysmaahankintojen tekemiseen" -oppaan sivuilta 6-10.


Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications