Valikko

Suositukset

Hankinnoista vastaaville

 • Ryhdy yhteistyökumppaniksemme! Tuemme sinua vastuullisuuskriteerien ja -ehtojen muotoilussa ja todentamisessa.
 • Aloita yhdestä hankinnasta. Ei koko maailmaa voi muuttaa kerralla.
 • Ehdota, että hankintayksikköäsi ohjaavaan strategiaan lisätään vastuullisuustavoitteet ja painotettavat tuoteryhmät.
 • Jos teet it- tai terveysalan hankintoja, selvitä, voisiko hankintayksikkösi liittyä Electronics Watch tai Health Care Without Harm -aloitteisiin.
 • Jaa työtä muiden hankinnoista vastaavien kanssa. Hyvä esikuva työtaakkaa vähentävästä yhteistyöstä on Ruotsin läänien keskinäinen verkosto.

Kunnanvaltuutetuille

 • Ehdota kuntasi strategiaan ja hankintalinjauksiin tavoitetta vastuullisten hankintojen lisäämiselle. Voit esimerkiksi nimetä, minkä tuoteryhmien hankinnoissa tai kuinka suuressa osassa hankintoja ympäristö- ja sosiaaliset kriteerit tulee ottaa käyttöön ja mihin mennessä.
 • Varmista, että hankintayksiköillä on riittävät ajalliset, ammatilliset ja taloudelliset resurssit vastuullisuustavoitteen saavuttamiseksi.
 • Kannusta hankintayksiköitä perustamaan keskinäinen työnjakoverkosto.

Kansanedustajille

 • Kasvata julkisia hankkijoita tukevien tahojen kuten Motivan resursseja. Hyvä esikuva on Ruotsin hankintakeskus (National Agency for Public Procurement, Upphandlings Myndigheten)
 • Ehdota, että julkisten hankintojen sosiaalisen vastuullisuuden kohentamiseksi laaditaan kansallinen strategia, indikaattorit ja seuranta.
 • Ehdota hankintalain päivittämistä niin, että julkisissa hankinnoissa edellytetään laatu- ja vastuullisuuskriteerien käyttöä.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications