Valikko

Miten Reilu kauppa vaikuttaa kehitysmaissa?

Reilun kaupan tuotteita tuotetaan 74 kehitysmaassa. Järjestelmästä hyötyy 1,5 miljoonaa kehitysmaiden pienviljelijää ja suurtilojen työntekijää sekä näiden perheet.  

Viljelijäorganisaatioita on 1210, joista 52 prosenttia sijaitsee Etelä-Amerikan ja Karibianmeren alueella, 33 prosenttia Afrikassa ja Lähi-idässä ja 15 prosenttia Aasian ja Oseanian alueella.

Suurtilojen työntekijöistä suurin osa työskentelee teetiloilla ja kukkaplantaaseilla. Työntekijöitä on yhteensä noin 210 000.

Reilu kauppa puuttuu kaupankäynnin epätasa-arvoisuuteen

Reilun kaupan kriteerit on luotu puuttumaan perinteisen kaupan ja kauppasuhteiden epätasa-arvoon sekä epävakaiden markkinoiden tuomiin ongelmiin.   

Viljelijät käyttävät päätösvaltaa Reilussa kaupassa

Reilu kauppa on saanut alkunsa viljelijöiden aloitteesta. Kehitysmaiden viljelijät ja työntekijät omistavat puolet Reilun kaupan järjestelmästä eli käyttävät yleiskokouksessa puolet päätösvallasta. 

Me uskomme, että kun viljelijät käyttävät suurta päätöksentekovaltaa, he saavat mahdollisimman suuren hyödyn järjestelmästä. Reilu kauppa haluaa olla uudistamassa niitä perinteisiä voimasuhteita, joissa pohjoisen kuluttajat määrittelevät, mitä ja miten etelän köyhissä maissa tuotetaan.  

Reilu kauppa on rakennettu hyödyttämään heikossa asemassa olevia viljelijöitä

Reilun kaupan järjestämä on ainutlaatuinen myös siten, että suurin osa Reilun kaupan järjestelmään kuuluvista tuottajista on perhetuottajia; yli 85 prosenttia Reilun kaupan hyötyjistä on pienviljelijöitä. Reilun kaupan järjestelmä on luotu tukemaan kehitysmaiden pienviljelijöiden yrittäjyyttä ja helpottamaan sitä, että pienviljelijät pääsevät itsenäisinä toimijoina mukaan kansainväliseen kaupankäyntiin. 

Muun muassa kahvi, kaakao, puuvilla ja riisi ovat tuotteita, joita viljelevät pääasiassa pienviljelijät. He viljelevät tuotteita omalla maatilallaan ja hoitavat markkinoinnin oman organisaationsa kautta. Näiden tuotteiden osalta Reilussa kaupassa sertifioidaan vain pienviljelijöiden tuotantoa, jotta heidän tuotteensa markkinoillepääsy olisi turvattu. Näin pienviljelijöiden on helpompi suunnitella elämäänsä huomista pidemmälle. 

Hintojen heilahtelu ja viljelytoiminnan kausiluonteisuus ovat aiemmin johtaneet siihen, että monien on ollut pakko muuttaa osaksi vuotta kaupunkiin tienaamaan rahaa. Reilun kaupan järjestelmä helpottaa tilannetta, koska hinta on vakaa ja toimeentulo turvattu.  

Reilun kaupan vaikuttavuus on tutkittua

Reilun kaupan tuotteita tuotetaan sekä yksittäisten perheiden omistamilla pientiloilla että plantaaseilla, jotka käyttävät paljon palkkatyövoimaa. Reilun kaupan tuotteiden myynnit ovat viime vuosina kasvaneet, mikä näkyy suoraan kehitysmaiden viljelijöiden Reilusta kaupasta saamina hyötyinä. 

Reilu kauppa on kriteereiltään kattavin, kehitysmaissa vaikuttavin, luotetuin ja suosituin eettisen sertifioinnin järjestelmä maailmassa. Reilu kauppa on kestävän kehityksen edelläkävijä, joka tähtää köyhyyden vähentämiseen.

Fairtrade Internationalin sivulle on koottu linkkejä lukuisiin Reilua kauppaa koskeviin kansainvälisiin tutkimuksiin.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications