Valikko

Reilu kauppa pienviljelijöille

Joka yhdeksäs ihminen näkee nälkää. (Lähde: WFP)

Suuri osa heistä on pienviljelijöitä. Monilla kehitysmaiden viljelijöillä on suuria vaikeuksia elättää perheensä tuloilla, joita he saavat viljelemistään tuotteista. 

Esimerkiksi valtaosa maailman kahvintuotannosta viljellään pientiloilla, joita pyöritetään perheen voimin. Yleensä viljelijät myyvät satonsa vientiin paikallisten välittäjien eli ns. kojoottien kautta, ja viljelijöiden sadostaan saamat korvaukset saattavat jäädä hyvinkin pieniksi. 

Valtaosa 1,6 miljoonasta Reilun kaupan tuottajasta on pienviljelijöitä. Reilun kaupan tuotteiden viljelijöillä on keskimäärin 1,5 hehtaarin kokoinen viljelmä. Koko riippuu kuitenkin alueesta ja tuotteesta: moni afrikkalainen kahvinviljelijä viljelee alle hehtaarin kokoisilla maatilkuilla. 

Latinalaisessa Amerikassa kahvituottajien viljelmät ovat suurempia, mutta sielläkin keskimäärärin alle viisi hehtaaria.

Pienviljelijät hyötyvät monin tavoin Reilusta kaupasta

Reilun kaupan kriteerit edellyttävät, että viljelijöiden muodostamat tuottajaorgaanisaatiot ovat demokraattisesti ja avoimesti johdettuja. Reilu kauppa edistää organisaatioiden sosiaalista ja taloudellista kehitystä. 

Reilun kaupan ansiosta tuottajaorganisaatiot saavat myös halutessaan jopa 60 prosenttia ostohinnasta ennakkorahoituksena. Yksi erittäin tärkeistä hyödyistä on vakaa Reilun kaupan takuuhinta. Reilun kaupan takuuhintaa maksetaan tuotteista, joille Fairtrade International on määritellyt takuuhinnan, esimerkiksi kahvista ja banaanista. Reilun kaupan takuuhinta kattaa kestävän tuotannon kustannukset.

Takuuhinta on tuottajan turvaverkko, sillä ostajan on maksettava vähintään sitä myös hintojen romahtaessa. Takuuhinta on vain vähimmäishinta. Jos markkinahinnat ovat korkeammat myös Reilun kaupan tuottajat saavat tätä korkeampaa hintaa tuotteistaan. Tuottajat voivat myös neuvotella itselleen takuuhintaa korkeamman hinnan esimerkiksi korkeaan laatuun vedoten.

Pienviljelijät hyötyvät myös erillisestä Reilun kaupan lisästä, joka on tarkoitettu yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin, kuten terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Vuonna 2015 Reilun kaupan pienviljelijät saivat yhteensä 138 miljoonaa euroa Reilun kaupan lisää.

He käyttivät sitä tuotantoa parantaviin hankkeisiin, kuten välineiden hankintaan, paikallisyhteisön projektien tukemiseen, kuten liikenneyhteyksien parantamiseen, sekä koulutukseen, terveydenhuoltoon, naisten hankkeisiin ja ympäristöprojekteihin.

Reilun kaupan lisää ja Reilun kaupan takuuhintaa, jos sellainen on tuotteelle määritelty, maksetaan tuotteista, jotka tuottajat onnistuvat myymään Reilun kaupan tuotteina. Vuonna 2013 Reilu kauppa -sertifioiduista pienviljelijöiden tuottajaorganisaatioista 44 % ilmoitti myyneensä yli puolet tuotannostaan Reilun kaupan markkinoille.

Reilun kaupan tuotteiden kysynnän kasvaessa tuottajat saavat suuremman osan tuotteistaan myytyä Reilun kaupan tuotteina ja siten suuremmat hyödyt Reilusta kaupasta.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications