Valikko

Reilu kauppa suurtilojen työntekijöille

Myös suurtilojen työtekijöitä varten on luotu Reilun kaupan kriteerit. Monilla suurtiloilla kehitysmaissa työntekijät joutuvat tekemään pitkää työpäivää alhaisilla palkoilla, ja heidän elinolonsa voivat olla hyvin kehnot. 

Myös ammattiyhdistyksiin liittymisessä ja omien oikeuksien puolustamisessa on usein ongelmia. Reilun kaupan kriteerit pohjautuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin standardeihin ja sopimuksiin, erityisesti Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän oikeuksia koskeviin sopimuksiin.

Reilun kaupan kriteereihin kuuluu

  • suurtilojen työntekijät saavat vähintään lakien mukaista ja asteittain nousevaa palkkaa
  • asialliset ja turvalliset työolot
  • oikeuden järjestäytyä ja liittyä ammattiyhdistyksiin. 

Työntekijöiden oikeuksiin kuuluvat myös palkallinen sairasloma, äitiysloma ja vuosiloma sekä työaikaan liittyvät rajoitukset. Syrjintää tai painostusta ei hyväksytä työpaikalla. Lisäksi lapsityövoiman hyväksikäyttö on kiellettyä, ja tuotannossa noudatetaan tiukkoja ympäristökriteereitä.

Suurtilojen työntekijät hyötyvät myös erillisestä Reilun kaupan lisästä, joka on tarkoitettu yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin, kuten terveydenhuoltoon ja koulutukseen. 

Noin 15 % kaikesta Reilun kaupan lisästä ohjautuu vuosittain suurtilojen työntekijöille. (Vuonna 2013 Reilun kaupan lisää maksettiin yhteensä 95,2 miljoonaa euroa.) Viime vuosina he ovat käyttäneet noin 65 % työntekijöille ja heidän perheilleen suunnattuihin palveluihin, 20 % koko paikallisyhteisölle suunnattuihin hankkeisiin, 13 % työntekijöiden koulutukseen ja uramahdollisuuksien kehittämiseen.

Reilun kaupan lisää ja Reilun kaupan takuuhintaa, jos sellainen on tuotteelle määritelty, maksetaan tuotteista, jotka tuottajat onnistuvat myymään Reilun kaupan tuotteina. Vuonna 2013 Reilu kauppa -sertifioiduista suurtiloista 27 % ilmoitti myynensä yli puolet tuotannostaan Reilun kaupan markkinoille. 

Reilun kaupan tuotteiden kysynnän kasvaessa tuottajat saavat suuremman osan tuotteistaan myytyä Reilun kaupan tuotteina ja siten suuremmat hyödyt Reilusta kaupasta.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications