Valikko

Tasa-arvoa edistämässä

Tasa-arvoa ja erityisesti naisten asemaa edistää erityisesti Reilun kaupan kriteereihin kuuluva syrjintäkielto. Osuuskunnassa tai suurtilalla ei saa syrjiä ketään etnisen taustan, ihonvärin, sukupuolen, uskonnon, poliittisten mielipiteiden tai syntyperän takia. 

Naisilla on oltava samat oikeudet ja mahdollisuudet kuin miehillä esimerkiksi rekrytoinnin, palkkauksen, ylenemismahdollisuuksien ja koulutuksen suhteen. Kolme vuotta sertifioinnin jälkeen suurtiloilla on oltava erillinen ohjelma, joka varmistaa, että naisilla on yhtäläiset oikeudet Reilun kaupan tuomiin hyötyihin. 

Naisilla on myös oikeus vähintään kahdeksan viikon äitiyslomaan, eikä työpaikoilla suvaita seksuaalista häirintää. Reilun kaupan järjestelmä myös kannustaa aktiivisesti naisia tuottajaorganisaation johtotehtäviin.

Reilu kauppa ja lapset

Lasten kannalta on erittäin tärkeää, että lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty Reilun kaupan tuotteiden tuotannossa. Reilun kauppa pureutuu myös lapsityövoiman hyväksikäytön syihin, parantamalla tuottajayhteisöjen toimeentuloa ja elinoloja. 

Lapsityövoiman hyväksikäyttökieltoa valvotaan, ja jos rikkeitä löytyy, niihin puututaan välittömästi.

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n mukaan yli 200 miljoonaa lasta työskentelee edelleen tavalla, joka on haitallista heidän henkiselle ja fyysiselle kehitykselleen.

Lapset joutuvat työskentelemään selviytyäkseen, tai koska heidän tulonsa ovat perheen elinehto. Lähes kolme neljästä haitallista työtä tekevästä lapsesta työskentelee erittäin vaarallisissa olosuhteissa, esim. aseellisissa konflikteissa ja orjuudessa. Monet kaupataan myös laittomasti prostituutioon. (ILO) 

Reilu kauppa hyödyttää lapsia muutenkin kuin lapsityövoiman hyväksikäyttökiellon kautta. Viljelijäperheiden toimeentulon parantuessa Reilun kaupan myötä, yhä useampi lapsi pääsee kouluun.

Lisäksi erillisellä Reilun kaupan lisällä on kunnostettu koulurakennuksia ja palkattu opettajia. Suurtiloilla työnantajan on lisäksi huolehdittava, että työnantajan tiloissa asuvien työntekijöiden lapsilla on mahdollisuus käydä koulua.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications