Valikko

Hop Tacissa parannetaan toimeentuloa ja viljelysmenetelmiä

Kahvin laatua on pystytty Reilun kaupan järjestelmän avulla parantamaan.

Vietnamin kahviosuuskunnilla on paljon haasteita. Hinnat ovat heitelleet, ilmastonmuutos on pienentänyt satoja ja kahvipensaita on pitänyt uusia niiden korkean iän vuoksi.

Rankoista ajoista huolimatta pieni vietnamilainen Hop Tac -kahviosuuskunta on pystynyt kehittämään toimintaansa: Reilun kaupan järjestelmän tarjoaman koulutuksen ja tuen avulla osuuskunta on kasvattanut vientiä ja panostanut liiketoiminnan sekä yhteisön kehittämiseen.

Vietnam on iso kahvintuottaja

Huolimatta pienestä koostaan Vietnam on Brasilian jälkeen maailman toiseksi suurin kahvintuottaja, jonka osuus raakakahvista on maailmanmarkkinoilla 14,3 prosenttia. To Hop Tac San Xuat Ca Phe Sach Vi Suc Khoe Cong Dong (suomeksi ?URoeTurvallinen kahviosuuskunta?UR?) on yksi Vietnamin kolmesta Reilun kaupan kahviosuuskunnasta. 97 prosenttia Vietnamin vientikahvista on robusta-lajiketta, kuten myös Hop Tac -osuuskunnan kahvi.

Hop Tac liittyi Reilun kaupan järjestelmään vuonna 2009. Osuuskunta koostuu vain 43 jäsenestä, joista 34 on miehiä ja 9 naisia.

Koulutus auttoi myymään kahvia

Reilu kauppa -sertifioinnista on takuuhinnan ja hinnan päälle maksettavan Reilun kaupan lisän lisäksi monia muita hyötyjä, kuten koulutusta uusille markkinoille hakeutumisesta ja uusien ostajien löytämisestä. Reilun kaupan Asia Pacific Coffee -kahvifoorumi vuonna 2011 oli käänteentekevä Hop Tac -osuuskunnalle, sillä viljelijöillä oli tapahtumassa mahdollisuus paitsi tavata uusia ostajia kasvokkain myös kuulla niistä tekijöistä, joilla viljelystuotetta voi parantaa. Tämä tieto on kilpaillulla kahvimarkkinoilla elintärkeä.

?UR" Aiemmin luulin, että kahvin myymisessä on kyse vain ostajien etsimisestä, kertoo osuuskunnan viljelijä. Tapahtumassa ymmärsin, että meidän pitää tehdä muutakin: parantaa kahvin laatua, jotta se vastaa ostajien toiveita. Vasta sitten saamme kahvimme kaupaksi.

Toiveissa kasvattaa Reilun kaupan osuutta myynnistä

Osittain on juuri kahvifoorumille osallistumisen ja siellä solmittujen kontaktien ansiota, että Hop Tac on onnistunut kasvattamaan Reilun kaupan markkinoille myymänsä kahvin osuutta tuotannostaan. Vuosina 2011-12 osuuskunta myi yli 270 tonnia Reilun kaupan raakakahvia, mikä kaksinkertaisti Hop Tacille maksetun Reilun kaupan lisän määrän.

Osuuskunnan vuotuinen tuotto on 600 tonnia raakakahvia, ja osuuskuntalaiset toivovat nyt voivansa kasvattaa edelleen Reilun kaupan osuutta myynnistä panostamalla jatkuvasti kahvin laatuun ja tuottavuuden parantamiseen.

Tuotantoa kehitetään

Vuoden 2011 huhtikuussa toteutetun Reilun kaupan kahvistandardin muutoksen jälkeen Reilun kaupan lisän suuruus on 20 senttiä per pauna, ja lisästä 5 senttiä on korvamerkitty tuottavuuden ja laadun parantamiseen.

Hop Tacissa Reilun kaupan lisää on käytetty lannoitteiden ja työkoneiden, kuten traktoreiden ja ruohonleikkureiden hankintaan. Panostukset ovat jo tuottaneet tulosta sekä paremman laadun että suurempien satojen muodossa.

Pienviljelijä Dao on parantanut viljelysmenetelmiään

Dao Tich thi Tuyen on Hop Tac -osuuskunnan jäsen. Hän on työskennellyt kahvipelloilla vuodesta 1988 alkaen. Vuonna 1995 hän osti käyttöoikeuden yhteen hehtaariin kahvipeltoa, ja on kasvattanut omaa satoaan siitä alkaen.

Hop Tacin myötä Daon viljelyksellä käytetään nyt luomulannoitetta ja torjunta-aineiden käytöstä on luovuttu. Dao on myös tehostanut jätehuoltoa tilallaan. Ennen osuuskuntaan liittymistä Dao oli saanut puolen tunnin koulutuksen kahvinkasvatukseen. Osuuskunnan myötä hänellä on nyt mahdollisuus osallistua pidempiin koulutuksiin ja saada yksilöllistä neuvontaa viljelysasioissa.

?UR" Olen muuttanut viljelysmenetelmiäni ympäristöystävällisemmiksi liityttyäni Reilun kaupan järjestelmään. Kemiallisten lannoitteiden vähentäminen on parantanut maaperän laatua ja kasvattanut satoa. 

?UR" Ennen olin köyhä viljelijä pohjoisesta. Sitten tulin tänne, tein kovasti töitä ja saavutin paremman elämän. Elämäni on parantunut paljon sen jälkeen, kun osuuskuntamme liittyi Reilun kaupan järjestelmään. Ansioni ovat vakaat ja olen oppinut jakamaan hyvinvointia koko yhteisön kanssa Reilun kaupan lisän muodossa.

Hyödyt ulottuvat koko yhteisöön ?UR" ja ylikin

Osuuskunnan jäsenet ovat toden totta käyttäneet Reilun kaupan lisää sekä yhteisön että perheidensä hyväksi. Yhteisölle on rakennettu tapaamispaikka, ja hyvin koulussa pärjääville lapsille jaetaan stipendejä. Dao kertoo olevansa onnellinen lastensa mahdollisuudesta käydä koulua ja opiskella.

?UR" Toivon, että lapseni voivat työskennellä kaupungissa kasvettuaan aikuisiksi. Toivon, että heillä on muita vaihtoehtoja kuin raskas työ kahviviljelmillä.

Hop Tacin alkuperäinen päämäärä oli tavoittaa juuri Daon kaltaiset köyhät ja toimeentulon kanssa kamppailevat viljelijät, jotka kasvattivat kahvia kaukana kotiseudultaan. Hop Tac on nyt menestynyt niin hyvin, että osuuskunta pystyy jo auttamaan muita osuuskuntia. Parhaillaan Hop Tac opastaa toista kahvin pienviljelijöiden osuuskuntaa näiden pyrkimyksessä liittyä mukaan Reilun kaupan järjestelmään.

?UR" Olen ylpeä, että olen mukana Reilun kaupan järjestelmässä, Dao toteaa lopuksi.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications