Valikko

Kukkakimpuilla parempaa elämää

Onnellisempia työntekijöitä, suurempi tuotanto, nousseet palkat. Kenialainen Harvest Limited´s Athi River ?UR"kukkatila liittyi mukaan Reiluun kauppaan vuonna 2011. Sen jälkeen tilan myynnit ovat kasvaneet 30 prosentilla ja työntekijät ovat laatineet kunnianhimoisen suunnitelman, kuinka he voivat hyödyntää heille maksetut Reilun kaupan lisät.

Harvestin kukkatilalla työskentelee noin 700 ihmistä ja siellä tuotetaan vuosittain yli 35 miljoonaa ruusua. Vaikka kukkatilan aluetta ympäröi kuiva, pölyinen ja viime vuosina hyvin vähäsateinen alue, kukkatila on rehevän kasvillisuuden aluetta, jossa kukat ja puut viihtyvät aktiivisen luonnonsuojelutyön tuloksena.

Harvestin kukkatilan työntekijät ovat päättäneet, että osa heille maksetuista Reilun kaupan lisistä käytetään luonnonsuojeluun. Kukkatilalla kasvatetaan puiden taimia, joita lahjoitetaan paikallisille viranomaisille, kouluille ja sairaaloille. Puita istuttamalla ehkäistään maaperän eroosiota ja annetaan esimerkkiä muulle yhteisölle.

Työntekijöiden ääni kuuluviin

Kun Harvestin kukkatila liittyi Reiluun kauppaan, työntekijöiltä kysyttiin, mitä he haluavat. Ensin kartoitettiin, mitä erilaisia toiveita työntekijöillä oli oman elämänsä, perheidensä hyvinvoinnin ja yhteisöidensä suhteen.

Nyt kukkatilan työntekijöille tarjotaan työmatkat, lounaat, puhdas juomavesi, sairaanhoitopalvelut ja lastenhoito. Turvallisuuteen on kiinnitetty enemmän huomiota ja palkkoja on nostettu. Työntekijät kokevat, että Reilun kaupan mukanaan tuomat muutokset ovat tehneet heidän työpaikkansa oikeudenmukaisemmaksi.

Jokaisesta kukkatilan myymästä Reilun kaupan ruususta maksetaan myyntihinnan lisäksi ylimääräistä Reilun kaupan lisää, jonka käytöstä kukkatilojen työntekijät päättävät yhdessä. Reilun kaupan lisä on kymmenen prosenttia kukkien myyntihinnasta.

Vaikka yhä useampi kenialaislapsi pääsee nykyään kouluun, yläaste on edelleen maksullinen ja monen lapsen koulunkäynti päättyy siihen, koska vanhemmilla ei ole varaa koulumaksuihin. Harvestin kukkatilan työntekijät päättivät, että Reilun kaupan lisiä käytetään vähävaraisten perheiden lasten koulumaksuihin.

- Tämä on kaikkein tärkeintä. Lastemme pitää saada käydä koulua. Meidän tulevaisuutemme on parempi, kun lapset ovat koulutettuja. Koulutuksen avulla he saavat hyvän elämän, kertoo 34-vuotias kukkatilan työntekijä Agnes Mulwa, jonka esikoinen käy nyt yläastetta.

- Toivon, että elämä jatkuu näin ja että myös minun kaksi tytärtäni saavat käydä koulua. Ilman Reilua kauppaa, minun lapsillani ei olisi mitään mahdollisuutta koulunkäyntiin, Mulwa jatkaa

Kukkatilan työntekijöiden teini-ikäisille tyttärille on annettu ilmaisia terveyssiteitä. Aiemmin tyttöjen oli pysyttävä kuukautisten aikana kotona tai lopetettava koulunkäynti kokonaan, koska heillä ei ollut varaa terveyssiteisiin. Uudistuksen myötä tytöt voivat käydä koulua ja heidän koulumenestyksensä on kasvanut merkittävästi.

Reilun kaupan lisillä saavutetaan sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöä hyödyttäviä tuloksia, mutta tärkeää on myös, että lisien käytöstä päättäminen kasvattaa työntekijöiden itseluottamusta. He ovat usein ihmisiä, jotka eivät ole koskaan ennen päässeet tekemään päätöksiä ja nyt heillä on oikeaa päätösvaltaa.

- Reilun kaupan lisien ansiosta pystymme katsomaan pidemmälle kuin vain työhömme ja palkkoihimme. On todella motivoivaa, kun tiedämme, mitä kaikkea voimme saada aikaiseksi, Agnes Mulwa jatkaa.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications