Valikko

Kuulovammaiset näyttävät esimerkkiä

Kuulovammaisista kukkien kasvattajista siipikarja-asiantuntijoiksi 

Kukkatila Panda Flowers and Plantsilla Kenian Naivashassa ryhmä erityisen päättäväisiä kukkien viljelijöitä kasvattaa kukkia Reilun kaupan markkinoille. Kuusi kukkatilan työntekijöistä on kuulovammaisia, mutta sen sijaan että he olisivat heittäneet pyyhkeen kehään haasteellisen fyysisen rajoitteensa takia, ryhmä on yhdistänyt voimansa. 

Viiden naisen ja yhden miehen muodostama ryhmä kutsuu itseään ironisesti "kuulotiimiksi". Tiimin päätavoite on panna merkille haasteita, joita kuulovammaiset saattavat kohdata työelämässä, ja etsiä ratkaisuja näihin pulmiin. Kuulotiimi toivoo tavoittavansa myös ihmisiä, jotka ovat olleet "kuuroja" heidän ongelmilleen. Ryhmä on järjestänyt näytelmiä, jossa he esiintyvät muille Reilun kaupan työntekijöille vuosittaisen Reilun kaupan yleiskokouksen aikana.

Panda Flowers -kukkatila onkin kuullut tiimin viestin ja palkannut sekä kouluttanut viittomakielen tulkin, joka auttaa kuulovammaisia työntekijöitä kommunikoimaan paremmin työssään. 

Ryhmän on ollut yhteistyönsä kautta mahdollista edelleen parantaa toimeentuloaan. Saksan Reilu kauppa sekä Omniflora-järjestö lahjoittivat 3000 euroa kuulotiimille, joka osti rahalla siipikarjatilan. Ryhmä aikoo alkaa myydä kananmunia, ja he ovat jo saaneet apua myös Kenian maatalousministeriöltä.

Siipikarjatilan rakennustyöt ovat alkaneet, ja kuulotiimiläiset aikovat työskennellä farmillaan varsinaisten töidensä jälkeen. Myöhemmin tiimi aikoo palkata tipujen hoitajan. Siipikarjatilalta saatava liikevoitto tullaan sijoittamaan tilan edelleen kehittämiseen kestävällä tavalla sekä parantamaan ryhmän jäsenten omaa elantoa.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications