Valikko

Reilun kaupan tuki helpottaa pienviljelijän elämää Paraguayssa

Vuonna 2010 Reilun kaupan lisällä ostettu traktori

Cañeros Organicos Asociados (CORA) on Paraguayssa sijaitseva sokeriruokoviljelijöiden perustama tuottajayhteisö. Se perustettiin vuonna 2007 ja Reilun kaupan sertifioinnin se sai vuonna 2008. 

Tuottajayhteisöön kuuluvat tilat sijaitsevat Guiarán, Paraguarin ja Caaguazun alueilla, joilla sokeriruo'on viljely on perinteinen elinkeino. Tilat ovat pieniä, ja tyypillinen tilakoko on 3-4 hehtaaria, mutta osa tiloista on vain 1-2 hehtaarin kokoisia tai jopa pienempiä. Olosuhteet ovat sopivat myös muulle viljelylle ja karjankasvatukselle, vaikkakin ilmasto on ollut aiempaa epävakaampi viime aikoina.

Oman ruuan suhteen viljelijät ovat suhteellisen omavaraisia. He tuottavat itse hedelmiä, vihanneksia, maniokkia sekä maitoa ja lihaa. Mutta alue on köyhää eikä siellä ei ole juuri muita työmahdollisuuksia kuin sokeriruokoviljelmä ja sokeritehdas. Nuorten muutto pois alueelta onkin aiheuttanut tiloilla työvoimapulaa. Ongelmana on myös palvelujen puute, kun kunnollinen terveydenhuolto, pankkipalvelut ja korkeakoulutus on haettava isommista kaupungeista.

CORA-organisaatio perustettiin, koska sokerimarkkinoiden hintavaihteluiden armoilla olleet pienviljelijät halusivat paremmat neuvotteluasemat sokeriruokoa ostavan tehtaan kanssa. Reilun kaupan sertifioinnilla taas pyritään edelleen parantamaan pienviljelijöiden elintasoa ja vähentämään köyhyyttä. Sokerin hinnanvaihteluiden vuoksi Reilun kaupan lisä on erittäin tärkeä viljelijöiden toimeentulon kannalta etenkin huonoina vuosina. Reilun kaupan järjestelmään liittymisen myötä viljelijöiden elintaso on korkeampi kuin muilla tiloilla. Tuotanto on tehostunut ja viljelijöiden tulot sen myötä kasvaneet.

Reilun kaupan lisällä on hankittu terveyspalveluja: lääkäri käy yhteisössä kahdesti viikossa. Lisäksi on ostettu ambulanssi ja huolehditaan sen käyttökustannuksista. Pelloille on hankittu traktoreita ja muita koneita viljelyä helpottamaan, samoin kuin siemeniä ja lannoitteita. Jäsenille on tarjottu koulutusta luomuviljelystä ja viljelymaan kestävästä käytöstä. Tuotantoa ja toimeentuloa on myös pystytty monipuolistamaan, kun osa viljelijöistä tuottaa nyt puuvillaa paikallisille markkinoille ja saa siitä lisätuloja. Lisäksi paikallisia kouluja on pystytty tukemaan pienillä lahjoituksilla. Yhteisö tukee pienviljelijöitä myös tarjoamalla pieniä, lyhytaikaisia lainoja ilman korkoa. Tulevaisuuden suunnitelmissa on hankkia lisää koneita, mm. uusi traktori, uudet toimistotilat sekä laajentaa terveydenhuoltoa myös hammaslääkäripalveluilla.

Pienviljelijä Francisco Mirandan kokemusten mukaan tuottajayhteisön perustaminen ja Reilun kaupan sertifiointi ovat parantaneet tuotantoa. Aiemmin pienviljelijöillä ei ollut mahdollisuutta käyttää viljelmillään traktoreita, mutta Reilun kaupan lisällä on niitä voitu hankkia tilojen käyttöön. Francisco Miranda uskoo, että Reilun kaupan lisän ja yhteisön kasvun myötä traktoreita pystytään hankkimaan vielä lisää. Martón Coronelin mukaan viljelijöiden elintaso on parantunut entiseen verrattuna. Reilun kaupan lisä ja tuottajaorganisaatio tarjoavat myös turvaa ja auttavat selviytymään varsinkin huonompina vuosina.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications