Valikko

Yhteisöjen kehitys

Reilun kaupan tuotteista maksetaan aina myös Reilun kaupan lisää. Reilun kaupan lisä on ostajan maksama erillinen summa, jota tuottajat käyttävät yhteisön hyväksi. Pienviljelijöiden tuottajaorganisaatioissa viljelijät itse ja suurtiloilla työntekijät yhdessä tilan omistajien kanssa päättävät siitä, mihin Reilun kaupan lisää käytetään. 

Reilun kaupan lisällä toteutetuista hankkeista hyötyvät usein tuottajayhteisön jäsenten ja heidän perheidensä lisäksi myös muut alueen asukkaat.

Esimerkiksi vuonna 2013 Reilun kaupan tuottajat saivat yhteensä 95,2 miljoonaa euroa Reilun kaupan lisää. Pelkästään Reilun kaupan kahvin tuottajat saivat vuonna 2013 Reilun kaupan lisää lähes 44 miljoonaa euroa, ja banaanituottajat yli 17 miljoonaa euroa. 

Se, kuinka paljon tuottajat saavat Reilun kaupan lisää riippuu siitä, kuinka paljon he saavat myytyä Reilun kaupan tuotteita ja mikä on Fairtrade Internationalin määrittelemän Reilun kaupan lisän suuruus. Vuonna 2013 jokaiselle Reilun kaupan viljelijälle ja suurtilojen työntekijälle maksettiin keskimäärin 73 ?? Reilun kaupan lisää.

Tosin vaihtelut ovat suuria, sillä esimerkiksi banaanien pienviljelijät ja banaanitilojen työntekijät saivat lisää keskimäärin 978 euroa jäsentä kohden, suurien myyntien ja korkean Reilun kaupan lisän ansiosta.

Mihin lisät käytetään

Reilun kaupan lisää on käytetty monin eri tavoin. Lisän käyttökohteet voi jaotella seuraavasti:

  • Yhteisö: infrastruktuuri, rakennukset, asuinolosuhteeet, katastrofiapu, vanhusten olot, mikrolainat
  • Koulutus: esikoulu, stipendit, koulurakennukset, opiskeluvälineet, opettajien palkat
  • Ympäristö: luomusertifiointi, metsänviljely, koulutus, jätteen käsittely
  • Terveydenhuolto: klinikat, viemäröinti, koulutus, lääkintä, ensiapu
  • Liiketoiminta ja tuottavuus: työmahdollisuudet, koulutus, välinehankinnat, organisaation kulut
  • Sukupuolten tasa-arvoon tähtäävät ohjelmat: vaihtoehtoisten tulonhankkimismenetelmien kehittäminen, perhesuunnittelu, terveydenhoito, koulutus, hankkeita äideille
  • Muut käyttökohteet

Pienviljelijöiden yhteisöt käyttivät vuonna 2013 Reilun kaupan lisästä esimerkiksi noin puolet tuottajayhteisöjen kehittämiseen, 41 % viljelijöille suunnattuihin palveluihin ja 9 % yhteisölle suunnattuihin palveluihin.

Suurtilojen työntekijät käyttivät vuonna 2013 Reilun kaupan lisästä noin 65 % työntekijöille ja heidän perheilleen suunnattuihin palveluihin, 20 % koko paikallisyhteisölle suunnattuihin hankkeisiin, 13 % työntekijöiden koulutukseen ja uramahdollisuuksien kehittämiseen.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications