Valikko

Merkin käyttösopimus

Reilun kaupan merkki on sertifiointimerkki, jonka luotettavuuden ja itsenäisyyden takaaminen on tärkeää. Siksi Reilu kauppa ry solmii kaikkien Reilun kaupan merkkiä ja Reilun kaupan arvonimi -logoa käyttävien tahojen kanssa sopimuksen. Näin yhdistys pystyy seuraamaan, että Reilun kaupan merkkiä käytetään oikein. Reilu kauppa ei sertifioi yrityksiä eikä tuotemerkkejä vaan tuotteita ja raaka-aineita.

Ainoastaan Reilun kaupan lisenssinhaltijat saavat käyttää Reilun kaupan sertifiointimerkkiä Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden pakkauksissa. Reilun kaupan lisenssinhaltijoiden ei tarvitse allekirjoittaa erillistä sopimusta merkinkäytöstä vaan merkin käytöstä sovitaan lisenssinhaltijoiden kanssa solmittavassa lisenssisopimuksessa.

Muutkin tahot voivat käyttää Reilun kaupan merkkiä Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden markkinoinnissa. Näiden tahojen (esimerkiksi maahantuojat, jälleenmyyjät, kahvilat ja vastaavat tahot) tulee solmia sopimus merkinkäytöstä Reilu kauppa ry:n kanssa. Nämä yritykset allekirjoittavat sopimuksen kaupallisille toimijoille.


Mikäli Reilua kauppaa markkinoi yhdistys tai säätiö tai muu ei-kaupallinen toimija, silloin allekirjoitetaan sopimus ei-kaupallisille toimijoille.

Reilun kaupan kaupungit ja kunnat

Reilun kaupan kaupungit ja kunnat saavat käyttöönsä Reilun kaupan kaupunki tai Reilun kaupan kunta -logon. Reilun kaupan kaupungin / kunnan alueella toimivat yritykset ja ei-kaupalliset toimijat allekirjoittavat sopimuksen Reilun kaupan arvonimi- logon käytöstä. Kampanjan paikkakunnalla käynnistänyt kampanjatyöryhmä tai muu vastaava taho voi saada käyttöönsä "Matkalla Reilun kaupan kunnaksi -logon. Tällöin allekirjoitetaan sopimus Reilun kaupan arvonimi- logon käytöstä. Kun allekirjoitetaan sopimus Reilun kaupan arvonimi -logon käytöstä, tulee valikosta valita oikea logo.

Reilun kaupan seurakunnat

Reilun kaupan seurakunnat saavat käyttöönsä Reilun kaupan seurakunta -logon. Seurakuntien tulee allekirjoittaa sopimus Reilun kaupan arvonimi -logon käytöstä.

Reilun kaupan koulut ja korkeakoulut

Reilun kaupan koulut ja korkeakoulut saavat käyttöönsä Reilun kaupan koulu- tai Reilun kaupan korkeakoulu -logon. Koulut ja korkeakoulut allekirjoittavat sopimuksen Reilun kaupan arvonimi -logon käytöstä. Myös yritykset, jotka osallistuvat Reilun kaupan korkeakoulu -kampanjaan ja haluavat käyttää ko. logoa, allekirjoittavat sopimuksen Reilun kaupan arvonimi -logon käytöstä. Kampanjan koulussa tai korkeakoulussa käynnistänyt kampanjatyöryhmä tai muu vastaava taho voi saada käyttöönsä "Matkalla Reilun kaupan kouluksi -logon tai Matkalla Reilun kaupan korkeakouluksi -logon. Myös tällöin allekirjoitetaan sopimus Reilun kaupan arvonimi -logon käytöstä.

Kaikki materiaali, jossa käytetään itsenäistä (logokokonaisuudesta ulkopuolella olevaa) Reilun kaupan sertifiointimerkkiä tulee etukäteen hyväksyttää Reilu kauppa ry:ssä. Tällöin allekirjoitetaan sopimus joko Kaupallisille toimijoille tai ei-kaupallisille toimijoille, riippuen sopimuksen allekirjoittajasta. 

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications