Valikko

Arvonimilogot

Sopimustekstin luettuasi, valitse haluamasi logo. Tämän jälkeen täytä tarvittavat tiedot. Kun olet hyväksynyt sopimusehdot, lähetä lomake. Saat valitsemasi logot .jpeg- ja .ai-muodossa sähköpostiisi kymmenen (10) työpäivän kuluessa. 

Sopimusehdot

Reilu kauppa ry on kansainvälisen Fairtrade Labelling Organisations International:n (FLO) jäsen. FLO yhdistää kansalliset merkkijärjestöt 21 maassa Euroopassa, Japanissa, Pohjois-Amerikassa, Meksikossa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Lisätietoja FLO:sta osoitteessa www.fairtrade.net.

1§. Reilu kauppa ry antaa tällä sopimuksella organisaatiolle luvan käyttää Reilun kaupan arvonimi -logoa materiaalissaan.

2§. Tämän sopimuksen tarkoitus on Reilun kaupan arvonimen saaneen organisaation ja Reilun kaupan järjestelmän näkyvyyden edistäminen. Tällä sopimuksella allekirjoittanut organisaatio sitoutuu toimimaan sopimuksen tavoitteen mukaisessa hengessä.

3§. Organisaatio sitoutuu pidättäytymään toimimasta tavalla, joka voi vaarantaa tai haitata Reilun kaupan arvonimeä, Reilu kauppa ry:tä tai Reilun kaupan kansainvälistä järjestelmää.

4§. Organisaatio sitoutuu hyväksyttämään Reilun kaupan arvonimi -logon käytön kaikessa materiaalissaan. (kuten mainokset, esitteet, suoramarkkinointimateriaalit, allekirjoitusalustat, kuvat, julisteet, internet-sivut, hinnastot, menut, sähköpostit, t-paidat, avaimenperät, mukit ja kaikki muu tiedollinen tai promotionaalinen materiaali, jossa Reilun kaupan kaupunki -logoa on käytetty).

5§. Organisaatio toimittaa materiaalin Reilu kauppa ry:lle hyväksyttäväksi tulostetussa tai elektronisessa muodossa etukäteen osoitteeseen sertifiontimerkki@reilukauppa.fi

6§. Organisaatio sitoutuu toimimaan niin, ettei se luo vaikutelmaa, että materiaali on Reilun kaupan kriteerejä noudattavien viljelijöiden tuottamaa, tai että materiaali noudattaa Reilun kaupan kriteereitä.

7§. Organisaatio ei käytä Reilun kaupan arvonimi -logoa omana logonaan.

8§. Organisaatio ei käytä Reilun kaupan arvonimi -logoa tavalla joka luo kuluttajalle vaikutelman, että tuotteilla joilla ei ole Reilun kaupan sertifiointia olisi Reilun kaupan sertifiointi.

9§. Jos organisaatio yhdistää Reilun kaupan arvonimi -logon tuotteeseen, jolle on olemassa Reilun kaupan sertifiointi, tulee tuotteen olla Reilu kauppa -sertifioitu (esim. kahvi, jalkapallot, puuvillasta valmistetut tekstiilit [kangaskassit, t-paidat jne]).

10§. Organisaatio ei yritä rekisteröidä Reilun kaupan arvonimi -logoa lähellä tai siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä / symbolia / sanayhdistelmää, domain-nimeä tai muuta vastaavaa.

11§. Organisaatio ei koskaan myönnä Reilun kaupan arvonimi -logon käyttöoikeutta millekään muulle taholle.

12§. Reilun kaupan arvonimi -logon väärinkäyttö on peruste sopimuksen välittömälle irtisanomiselle ilman ennakkovaroitusta.

13§. Tämä sopimus astuu voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen tehdään kirjallisesti

14§. Reilu kauppa ry lähettää organisaatiolle Reilun kaupan kaupunki -logon, kun sopimus on astunut voimaan.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications