Valikko

Kaupalliset toimijat

Sopimustekstin luettuasi, täytä lomake. Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia. Kun olet hyväksynyt sopimusehdot, lähetä lomake. Saat valitsemasi logot .jpeg- ja .ai-muodossa sähköpostiisi kymmenen (10) työpäivän kuluessa. 

Sopimusehdot

Reilu kauppa ry on kansainvälisen Fairtrade Labelling Organisations International:n (FLO) jäsen. FLO yhdistää kansalliset merkkijärjestöt 21 maassa Euroopassa, Japanissa, Pohjois-Amerikassa, Meksikossa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Lisätietoja FLO:sta osoitteessa www.fairtrade.net.

Reilun kaupan sertifiointimerkki on Suomessa käytettävä FLO:n sertifiointimerkki, joka on rekisteröity tuotemerkki [1]. Reilu kauppa ry valvoo Reilun kaupan sertifiointimerkin käyttöä Suomessa ja Baltiassa. Reilun kaupan sertifiointimerkkiä käytetään tuotteissa lisenssisopimuksen mukaisesti. Reilun kaupan sertifiointimerkki sertifioi tuotteen ja on takuu kuluttajalle siitä, että tuote on tuotettu Reilun kaupan kansainvälisten kriteerien mukaisesti. Kaikki materiaali on hyväksytettävä Reilu kauppa ry:llä. Reilun kaupan merkin väärinkäyttö on rangaistavaa. 

1§. Reilu kauppa ry antaa tällä sopimuksella organisaatiolle luvan käyttää Reilun kaupan merkkiä materiaalissaan.

2§. Tämän sopimuksen tarkoituksena on edistää Reilun kaupan merkin ja Reilun kaupan järjestelmän näkyvyyttä. Tällä sopimuksella allekirjoittanut organisaatio sitoutuu toimimaan sopimuksen tavoitteen mukaisessa hengessä ja noudattaa Reilu kauppa ry:n luomia sääntöjä Reilun kaupan merkin käytöstä.

3§. Organisaatio sitoutuu toimimaan tavalla, joka ei vaaranna tai haittaa Reilun kaupan merkkiä, Reilu kauppa ry:tä tai Reilun kaupan kansainvälistä järjestelmää.

4§. Organisaatio sitoutuu hyväksyttämään Reilun kaupan merkin käytön kaikessa materiaalissaan. (kuten mainokset, esitteet, hyllypäädyt, suoramarkkinointimateriaalit, allekirjoitusalustat, kuvat, julisteet, internet-sivut, hinnastot, menut, sähköpostit, t-paidat, avaimenperät, mukit ja kaikki muu tiedollinen tai promotionaalinen materiaali, jossa Reilun kaupan merkkiä on käytetty).

5§. Organisaatio toimittaa materiaalin Reilu kauppa ry:lle hyväksyttäväksi tulostetussa tai elektronisessa muodossa etukäteen.

6§. Organisaatio pitäytyy luomasta vaikutelmaa, että materiaali on Reilun kaupan kriteerejä noudattavien viljelijöiden tuottamaa, tai että materiaali noudattaa Reilun kaupan kriteereitä.

7§. Organisaatio ei käytä Reilun kaupan merkkiä omana logonaan.

8§. Organisaatio ei käytä Reilun kaupan merkkiä tavalla joka:

  •     yhdistää Reilun kaupan merkin tuotteisiin, joilla ei ole Reilun kaupan sertifiointia.
  •     luo kuluttajalle vaikutelman, että tuotteilla joilla ei ole Reilun kaupan sertifiointia olisi Reilun kaupan sertifiointi.
  •     sekoittaa Reilun kaupan merkin ja jonkin toisen merkin / logon / brändin keskenään.

9§. Organisaatio ei yritä rekisteröidä Reilun kaupan merkkiä lähellä tai siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä / symbolia / sanayhdistelmää, domain-nimeä tai muuta vastaavaa.

10§. Organisaatio ei koskaan myönnä Reilun kaupan merkin käyttöoikeutta millekään muulle taholle.

11§. Organisaatio voi anoa kirjallisesti poikkeusta Reilun kaupan merkin graafiseen ohjeistukseen. Reilu kauppa ry ei sitoudu myöntämään poikkeusta.

12§. Reilu kauppa ry varaa oikeuden tehdä muutoksia tähän sopimukseen ja graafisiin ohjeisiin. Ilmoitus muutoksista annetaan kirjallisesti, jonka jälkeen organisaatiolla on 12 kuukautta aikaa toteuttaa mahdolliset muutokset omalla kustannuksellaan.

13§. Jos yksi tai useampi tämän sopimuksen pykälistä menettää jostakin syystä merkityksensä, muut pykälät pysyvät muuttumattomina.

14§. Molemmat osapuolet pyrkivät molemmille osapuolille parhaaseen ratkaisuun neuvottelemalla. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä neuvottelemalla, ongelma ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

15§. Reilun kaupan merkin väärinkäyttö on peruste sopimuksen välittömälle irtisanomiselle ilman ennakkovaroitusta.

16§. Tämä sopimus astuu voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen kolmen kuukauden irtisanomisajalla jokaisen kalenterivuoden lopussa. Irtisanominen tehdään kirjallisesti.

17§. Reilu kauppa ry lähettää organisaatiolle Reilun kaupan merkin ja graafisen ohjeiston, kun sopimus on astunut voimaan.

[1] Deutsches Patent- und Markenamt no. 302 10 525, Office for Harmonization in the Internal Market (EU Trade Marks and Designs) no. 002606994, World Intellectual Property Organisation (WIPO) no. 806 431.

Julkaisujärjestelmä : Mediasignal Communications