Reilun kaupan viikko

Reilun kaupan viikkoa vietetään lokakuussa viikolla 41 ja se on vuoden pääkampanjamme. Toteutamme kampanjan sisältöjä yhdessä yritysten ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Tervetuloa reilusti mukaan! #reilunkaupanviikko

Katso Reilun kaupan yleinen materiaalipankki

Reilun kaupan viikolla puhutaan vastuullisista valinnoista

Vuosittaisen Reilun kaupan viikon tarkoituksena on muistuttaa kaikkia suomalaisia Reilun kaupan olemassaolosta ja siitä, miten kukin meistä voi vaikuttaa omilla ostosvalinnoillaan reilumpaan kaupankäyntiin. Reilun kaupan viikon aikana Reilun kaupan tuotteet ovat usein tavallista paremmin esillä monissa kaupoissa. Reilun kaupan viikkoa vietetään viikolla 41, 9.15.10.2023.

Teemaviikon yhteistyökumppaneina ovat yritykset, Reilu kauppa ry:n jäsenjärjestöt sekä Reilun kaupan kaupungit, kunnat, seurakunnat, koulut ja korkeakoulut. Tarvitsemme yrityksiä ja kansalaisyhteiskunnan edustajia mukaan viestimään Reilusta kaupasta, jotta tulevaisuus olisi reilumpi. Yhdessä voimme tehdä vaikuttavia vastuullisuustekoja.

Tältä sivulta löytyy Reilun kaupan viikon viestinnän materiaaleja teille kumppaneille. Materiaalit vuoden 2023 kampanjaan päivitetään elokuun aikana!

Materiaaleja voi käyttää Reilun kaupan viikon (vko 41) aikana. Tekstejä voi kääntää myös omaan toimintaan sopivaksi. Tärkeintä on, että lisäätte julkaisuihinne pääaihetunnisteen #reilunkaupanviikko ja tägäätte sopivan Reilun kaupan sometilin (@reilukauppa/Fairtrade-Finland). Somefeediin sopiva koko on 1080×1080 ja tarinoihin 1080×1920. Lisätietoja voi myös kysyä viestinta@fairtrade.fi. Päivitämme kampanjasivua tilanteen mukaan.

Katso tiedote vuoden 2022 kampanjaan liittyen: https://reilukauppa.fi/tiedotteet/reilu-kauppa-vastuullisuus-ei-saa-jaada-hintojen-nousun-jalkoihin

Reilu kiitos, että olette mukana! 💚💙

Vastuullinen valinta voi olla helppoa

Reilun kaupan viikolla 2023 viestimme Reilun kaupan merkin vaikuttavuudesta ja vahvuudesta. Vastaamme erityisesti kysymykseen, miksi valita Reilu kauppa. Pääsanoma on ”Reilu kauppa – Yksi merkki riittää”.

Vastuullinen kuluttaminen on jo huomattava trendi, mutta vastuullisten valintojen tekeminen tuntuu välillä epäreilun tuskaiselta. Ajattelemme, että haluamme tukea vastuullisempaa tuotantoa, mutta ajatukset eivät päädy aina teoiksi. Taustalla onkin kysymykset: miten teen vastuullisia tekoja kaupassa ja mitkä vastuullisuusteemat otan huomioon? Mikä on aidosti vastuullista toimintaa? Tähän kysymykseen annamme vastaukseksi Reilun kaupan merkillä sertifioidun tuotteen, joka täyttää Reilun kaupan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövastuun kriteerit.

Reilu kauppa – Yksi merkki riittää

  • Reilun kaupan takuuhinta ja kauppahinnan päälle tuleva Reilun kaupan lisä parantavat viljelijöiden toimeentuloa. Reilun kaupan viljelijäosuuskunnat ja työntekijöiden järjestöt päättävät yhdessä, mihin lisä käytetään. Sen voi käyttää muun muassa koulutukseen, terveydenhuoltoon tai tuotannon tehostamiseen.
  • Reilun kaupan kriteerit kieltävät syrjinnän sekä lapsityövoiman hyväksikäytön ja ne kasvattavat tasa-arvoa ja demokratiaa. Noin neljännes kriteereistä koskee tuotannon ympäristövaikutusten vähentämistä.
  • Reilun kaupan kriteerien noudattamista koko tuotantoketjussa valvoo riippumaton FLOCERT-yhtiö. Mahdollisiin rikkomuksiin puututaan heti.
  • Reilun kaupan viljelijät saavat koulutusta eri teemoista, kuten ympäristöystävällisistä tuotantotavoista, tasa-arvosta sekä haitallisesta lapsityöstä. Koulutus on tärkeää, jotta he voivat vastata yhä tiukentuviin vastuullisuusvaatimuksiin.
  • Reilun kaupan viljelijöillä ja työntekijöillä on 50 % äänivallasta kaikessa Reilun kaupan sisäisessä päätöksenteossa.
  • Reilu kauppa ja sen kansalliset järjestöt ovat enemmän kuin sertifiointi. Reilu kauppa ry tekee vaikuttamistyötä reilumman kaupankäynnin ja sen sääntelyn edistämiseksi Suomessa, Euroopassa ja tuottajamaissa.
  • Lisäksi Reilun kaupan kehitysyhteistyöllä vaikutetaan vielä syvemmin asenteisiin, jotta saamme pysyviä muutoksia tuottajamaissa. Hankemuotoinen työ pureutuu eriarvoisuuden taustalla oleviin juurisyihin, kuten köyhyyteen.

Reilun kaupan merkki viestii siis sekä ihmisoikeuksien että ympäristövastuun puolesta.

Somekuva: Olemme mukana Reilun kaupan viikolla

Tällä viestillä voitte kertoa olevanne mukana Reilun kaupan viikolla. Voitte myös vapaasti viestiä Reilun kaupan tuotteistanne, Reilun kaupan kumppanuudestanne tai miksi tuette Reiluja valintoja. Tägäättehän mukaan myös toimivan Reilun kaupan sometilin (@reilukauppa/Fairtrade-Finland).

Tekstiehdotus: Olemme mukana @reilukauppa järjestämällä Reilun kaupan viikolla 10.-16.10.2022. 💚💙 Kannatamme omissa tuotevalinnoissamme Reilua kauppaa, joka edistää sekä ihmisoikeuksia että ympäristövastuuta. 🙌 #reilunkaupanviikko #reilukauppa

TAI: Olemme mukana @reilukauppa järjestämällä Reilun kaupan viikolla 10.-16.10.2022. 💚💙 Meiltä löytyy Reilun kaupan tuotteita, jotka ovat reiluja sekä ihmisiä että ympäristöä kohtaan. 🙌 #reilunkaupanviikko #reilukauppa

Somekuva: Vastuullinen valinta voi olla helppoa

Tällä viestillä voitte tukea Reilun kaupan pääsanomaa: Vastuullinen valinta voi olla helppoa. Reilu kauppa – Yksi merkki riittää. Tägäättehän mukaan myös toimivan Reilun kaupan sometilin (@reilukauppa/Fairtrade-Finland).

Tekstiehdotus: Teemme vastuullisia valintoja suosimalla/tarjoamalla Reilun kaupan tuotteita. Reilun kaupan merkki viestii tiukoista ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvistä kriteereistä. Reilu kauppa tekee työtä reilujen työolojen, kestävän viljelyn, luonnon monimuotoisuuden, viljelijän toimeentulon sekä lasten ja naisten oikeuksien puolesta.

Vastuullinen valinta voi olla helppoa. Reilu kauppa – Yksi merkki riittää. 💚💙

#reilukauppa #reilunkaupanviikko

Animaatio: Reilun kaupan lisä ja takuuhinta

Tällä viestillä voitte tukea Reilun kaupan pääsanomaa: Vastuullinen valinta voi olla helppoa. Reilu kauppa – Yksi merkki riittää. Tägäättehän mukaan myös toimivan Reilun kaupan sometilin (@reilukauppa/Fairtrade-Finland).

Tekstiehdotus Valitsemme/tarjoamme Reilun kaupan tuotteita, joista maksetaan vähintään Reilun kaupan takuuhintaa ja sen päälle tulevaa Reilun kaupan lisää.

🌱 Reilun kaupan takuuhinta ei heittele maailmanmarkkinahintojen laskiessa. Jos markkinahinta on suurempi, viljelijä saa aina korkeimman hinnan. Takuuhinnan turvin viljelijät ja työntekijät voivat suunnitella tulevaisuutta ja parantaa elämänsä laatua. Reilu toimeentulo on myös ympäristöystävällisen viljelyn edellytys.

💰 Reilun kaupan viljelijäosuuskunnat ja työntekijöiden järjestöt päättävät lisän käytöstä yhdessä. Lisää voi käyttää muun muassa koulutukseen, terveydenhuoltoon tai tuotannon tehostamiseen ja tilojen kunnostamiseen.

Vastuullinen valinta voi olla helppoa. Reilu kauppa – Yksi merkki riittää. 💚💙

#reilukauppa #reilunkaupanviikko #ihmisoikeudet

Animaatio: Reilun kaupan ympäristökriteerit

Tällä animaatiolla voitte vahvistaa kampanjan pääsanomaa ja viestiä Reilun kaupan ympäristövaikutuksista. Tägäättehän mukaan myös toimivan Reilun kaupan sometilin (@reilukauppa/Fairtrade-Finland).

Tekstiehdotus: Ilmastokriisi ei ole reilu. Se vaikuttaa etenkin maailman pienviljelijöihin. Valitsemme/tarjoamme Reilun kaupan tuotteita, joiden tuotantoa koskevat kriteerit edistävät ympäristön kannalta kestäviä käytäntöjä. 🌍 ♻

✅ Reilun kaupan kriteerit koskevat useita eri ympäristöasioita, kuten maaperän ja veden laadun suojelua, jätehuoltoa, kemikaalien käyttöä, päästöjen vähentämistä sekä luonnon monimuotoisuuden suojelua. Ympäristön lisäksi nämä reilummat viljelykäytännöt suojelevat viljelijöiden ja työntekijöiden terveyttä.

Vastuullinen valinta voi olla helppoa. Reilu kauppa – Yksi merkki riittää. 💚💙

#reilukauppa #reilunkaupanviikko #ympäristö

Reilun kaupan viikko: Julisteet ja muut printtimateriaalit

Julisteisiin liittyen voitte tulostaa materiaaleja suoraan tai painattaa niitä aineiston avulla omaan tarpeeseen. Yleisesitettä voi painattaa itse tai tilata meidän yleisestä materiaalipankista.

Kannustamme käyttämään printtimateriaaleja aina harkiten ja valitsemaan mahdollisimman ympäristöystävällisiiä paperimateriaaleja!

Reilun kaupan viikko 2021: Pienillä teoilla on Reilu vaikutus

Vuonna 2021 Reilun kaupan viikko järjestettiin 25.-31.10. ja sen teemana oli ilmastonmuutos. Pienillä teoilla on reilu vaikutus -kampanja näytti havahduttavia faktoja ilmastonmuutoksen vaikutuksista kahvin, kaakaon, banaanin, puuvillan ja ruusun viljelyyn. Ilmastonmuutos kurittaa erityisesti pienviljelijöitä, joille yhdenkin sadon epäonnistuminen voi uhata toimeentuloa.

Reilun kaupan viikko 2020: Reset the Biz

Vuonna 2020 teemana oli kestävä talous, jonka ympärille olimme luoneet alku- ja loppupään tuottajan yhdistävän Reset the Biz -konseptin.

Reilun kaupan viikko 2019: Pelasta suklaa

Reilun kaupan 20.juhlavuotena vuonna kampanja keskittyi ilmastonmuutoksen uhkaamaan kaakaontuotantoon teemalla ”Pelasta suklaa”. Kampanja muistutti suklaan loppuvan maailmasta vuoteen 2050 mennessä, jos ilmastotalkoisiin ei ryhdytä tosissaan.